Menu Zamknij

Zapraszamy do „Doliny Małych Karpików”

NOWY PLAC ZABAW W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OSIEKU JUŻ OTWARTY

logotyp -rybactwo i morze
logotyp - dolina karpia
logotyp - ue

Gminne  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zrealizowało zadanie

„Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku”.

Zadanie zrealizowano w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Całkowity koszt operacji – 250 918,98 zł
Dofinansowanie operacji – 213 280,00 zł

Skip to content