Menu Zamknij
Orkiestra Dęta w Osieku

Orkiestra dęta w Osieku została założona w 1983 roku. Inicjatorami jej powstania była grupa lokalnych działaczy i pasjonatów muzyki. Pierwszym dyrygentem orkiestry został Stanisław Szczepanek, a zespół, złożony głównie z chłopców w wieku szkolnym, liczył 62 członków. Orkiestra została wyposażona w instrumenty dzięki ofiarności i zaangażowaniu miejscowych instytucji, organizacji i zakładów pracy.  Z wielkim entuzjazmem przygotowywała się do swoich pierwszych koncertów. Wkrótce nadeszły również sukcesy w rejonowych i wojewódzkich festiwalach i przeglądach. W 1991 roku orkiestra zawiesiła swoją działalność. Następnie, dzięki staraniom ówczesnego wójta Jana Jekiełka i osieczanina Stanisława Mitoraja, została reaktywowana w 1995 roku. Dyrygentem orkiestry został Leszek Górkiewicz, który do dziś stoi na czele zespołu.

Okres po reaktywacji orkiestry to czas jej ciągłego rozwoju i doskonalenia. Orkiestra prowadzi nabory nowych członków, kształci młodych adeptów, pozyskuje nowe instrumenty, wzbogaca swój repertuar. Uczestniczy w większości imprez wiejskich i gminnych, a także bierze udział w konkursach i przeglądach.

Ważniejsze osiągnięcia orkiestry w ostatnich latach:

  • III miejsce w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach (2013),
  • Wyróżnienie w Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu (2014),
  • Prowadzenie korowodu i udział w Biesiadzie Kaszubskiej we Władysławowie,
  • Udział w Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota trąbka” w Kozach (2016),
  • Wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach (2016),
  • Wyróżnienie w Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie (2018).

Orkiestra uczestniczy w wielu imprezach i wydarzeniach na terenie całego regionu. Swoimi występami uświetnia obchody świat państwowych, gminnych i kościelnych.

Co roku gminne obchody Święta Niepodległości 11 listopada odbywają się właśnie z jej udziałem. Podobnie Gminny Dzień Strażaka, Dni Osieka, dożynki, festyny i imprezy charytatywne. Często gości na wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia Doliny Karpia (Żniwa Karpiowe, Targi Turystyczne Doliny Karpia, Festiwal Orkiestr Dętych Doliny Karpia).

Obecnie orkiestra liczy 32 członków. Jej bogaty i różnorodny repertuar jest  ciągle wzbogacany o muzykę współczesną, rozrywkową i klasyczną. W swoim dorobku orkiestra ma płytę wydaną w 2016 roku.

Skip to content