Menu Zamknij
Orkiestra Dęta w Głębowicach

Początki Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach sięgają roku 1874. Założycielem i pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Józef Gieruszczak – organista, kościelny i równocześnie nauczyciel w miejscowej szkole parafialnej. Orkiestra koncertowała podczas wszystkich uroczystości wiejskich i kościelnych, nie tylko we własnej, ale i w ościennych miejscowościach. Skład orkiestry założonej przez Józefa Gieruszczaka przetrwał po rok 1902. Kolejnym kapelmistrzem został już rodowity głębowiczanin – Wojciech Pawlica. Pod jego kierownictwem głębowicki zespół zasłynął w całej okolicy ze swych muzykantów. A utrwalają te lata zachowane po dziś dzień zapisy i fotografie. Po zakończeniu I wojny światowej i uzyskaniu niepodległości szczególnie pamiętnym wydarzeniem w życiu orkiestry był udział i koncert podczas uroczystości odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w Andrychowie w 1919 roku.

Po odejściu Wojciecha Pawlicy, który został zaangażowany do wojskowej orkiestry w Bielsku,  pałeczkę dyrygencką przejął Karol Sala, który pozyskał wielu młodych entuzjastów muzykowania. Wśród nich szczególnie uzdolnionym był Michał Wacięga, który pod koniec lat 30-tych został dyrygentem i zarazem świetnym organizatorem życia muzycznego  wsi. W czasie wojny zaginęła bezpowrotnie część instrumentów i nut przechowywanych w skarbcu kościelnym.  Po wyzwoleniu Michał Wacięga rozpoczął od nowa organizowanie orkiestry. Kompletowano i naprawiano instrumenty, zbierano nuty i szkolono młodych adeptów. Pod batutą energicznego kapelmistrza ćwiczyli starzy  członkowie zespołu i uczyli się młodzi, urządzano liczne koncerty, grywano na zabawach i uroczystościach rodzinnych, zbierano fundusze na naprawę starych i zakup nowych instrumentów. Przy orkiestrze zorganizowano chór mieszany i teatr amatorski, co znacznie rozszerzyło sferę jej oddziaływania. Orkiestra znów aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Głębowic i pobliskich miejscowości. Odnosi coraz większe sukcesy, czego dowodem jest chociażby zdobycie I miejsca w  wojewódzkich eliminacjach orkiestr ochotniczej Służby Polski w latach 1952    i 1953. Podkreślić należy, iż członkom zespołu nie chodziło o laury i zaszczyty, lecz o własną satysfakcję, a przede wszystkim o przywracanie radości życia tutejszej ludności w  trudnych powojennych latach.

W roku 1954 Michał Wacięga pożegnał się z orkiestrą w Głębowicach. Na jego miejsce dyrygentem wybrano Mariana Górkiewicza. Był świetnym organizatorem oraz inicjatorem wielu nowych działań orkiestry np. przedstawień teatralnych czy orkiestry szkolnej. W 1968 roku kapelmistrzem orkiestry wybrano Władysława Wolasa, człowieka bardzo młodego, ale pełnego zapału do pracy. Wiedzę i zamiłowanie do muzykowania, które zaszczepili mu nauczyciele szkoły muzycznej potrafił doskonale spożytkować w działalności dyrygenckiej.  Opracowywano nowe utwory i ćwiczono stare. Mnożyła się liczba koncertów. Owocem wspólnego wysiłku było zajęcie I miejsca w roku 1972 w Powiatowych Eliminacjach Orkiestr w Wadowicach.

Rosła ranga i poziom artystyczny orkiestry. Nagrywano koncerty dla Polskiego Radia. W roku 1974 nastąpił nowy nabór do orkiestry. Rok później orkiestrze zostaje nadana odznaka „Zasłużony dla Ziemi Wadowickiej”.  

W 1975 roku na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych głębowiczanie zajęli II miejsce. Wielkim przeżyciem był dla członków orkiestry udział w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Wadowicach. W marcu 1980 r. prezesem zarządu orkiestry wybrano zasłużonego członka Mariana Górkiewicza, a kapelmistrzem Adama Salę. Powołano też nowy zespół młodzieżowy, w skład którego weszło 31 uczniów szkoły podstawowej. Jego kierownikiem i nauczycielem został Stanisław Szczepanek. Zespół brał udział w licznych konkursach i koncertach, zdobył wiele nagród  i wyróżnień np. I miejsce na Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Brennej, I miejsce na Festiwalu Orkiestr Dętych Województwa Bielskiego „Żywiec  85”. Rok 1986 przyniósł połączenie orkiestry seniorów i młodzieżowej. Kolejne „odmłodzenie” składu orkiestry nastąpiło w roku1988. Dołączyło wówczas 41 chłopców. Ich nauką zajął się Stanisław Szczepanek – kapelmistrz orkiestry. Po pięciu latach pracy zespół stał się pełnowartościową orkiestrą dętą i bardzo często występował podczas uroczystości świeckich i kościelnych we wsi i okolicy. W 1993 roku zespół został włączony do składu  „starej” orkiestry. W 1994 roku nastąpiło ważne wydarzenie w życiu orkiestry, obchodzono 120 lecie istnienia. Głębowicka sierpniowa uroczystość zapoczątkowała cykl imprez muzycznych „Gminne spotkania chórów i orkiestr”, które odbywały się co roku w innej miejscowości gminy Wieprz.

W 1997 roku nastąpił kolejny nabór do orkiestry, wówczas również dyrygowania zespołem podjął się Adam Sala. Kolejne lata okazały się dla orkiestry bardzo pomyślne.

Oto ważniejsze osiągnięcia i występy orkiestry w latach 1998 – 2020:

 • 1998 – zespół powtórnie zdobył I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich   Zespołów Artystycznych w Brennej,
 • 1999 – orkiestra po raz drugi ma zaszczyt  towarzyszyć Janowi Pawłowi II na

Jego pielgrzymkowym szlaku,

 • 1999 – II miejsce na XXII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
 • 2001 – I miejsce „Złoty Dyplom” w III Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych im. E. Maja w Myślenicach,
 • 2001 – III miejsce w I Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych     „O liść platana” w Andrychowie,
 • 2001 – II miejsce na XXIV  Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
 • 2002 – III miejsce w II Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „O liść platana” w Andrychowie,
 • 2002 – II miejsce „Srebrny Dyplom” na IV Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych  im. E. Maja w Niepołomicach,
 • 10 maja 2003 –  I miejsce „Złota Lira” na V Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych im. E. Maja w Niepołomicach,
 • 2003 – udział w uroczystościach  Dożynek Diecezjalnych diecezji bielsko-żywieckiej w Polance Wielkiej,
 • 2004 – II miejsce „Srebrna Lira” na VI Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych im. E. Maja w Niepołomicach,
 • 6 czerwca 2004 – orkiestra obchodziła jubileusz 130-lecia,
 • 2005 – I miejsce „Złota Batuta” na VII Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych im. E.Maja w Niepołomicach,
 • 2005 – III miejsce na XXVIII Małopolskim Festiwalu „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
 • 2005 – koncert podczas dożynek powiatowych  w Monowicach,
 • 2006 – I miejsce „Złoty Dyplom”  na VIII Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2006 – III miejsce na XXIX Małopolskim  Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
 • 2007 – orkiestra otrzymała nagrodę Starosty powiatu oświęcimskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • 2007 – koncert podczs Powiatowego Święta Ludowego,
 • 2007 – II  miejsce na IX Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2007 – III miejsce na XXX Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
 • 2008 – dyrygent Adam Sala został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • 2010 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2011 – III miejsce na  Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2011 – udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Zielonkach Koło Krakowa,
 • 2012 – udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych Doliny Karpia w Ryczowie,
 • 2012 – koncert w Głębowicach w woj. dolnośląskim,
 • 2013 – III miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polance Wielkiej,
 • 2013 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2013 – udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych Doliny Karpia w Ryczowie,
 • 2013 – koncert podczas jubileuszu orkiestry dętej z Osieka,
 • 2014 – uroczystość z okazji 140-lecia orkiestry, odznaki honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymało 10 członków orkiestry oraz dyrygent Adam Sala,
 • 2014 – dyrygent Adam Sala otrzymał nagrodę starosty powiatu oświęcimskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • 2014 – III  miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polance Wielkiej,
 • 2014 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2014 – wyróżnienie na Małopolskim  Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
 • 2015 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2016 – udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polance Wielkiej,
 • 2016 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2016 – udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych Doliny Karpia w Zatorze,
 • 2017 – koncert podczas prymicji ks. Wojciecha Lacha,
 • 2018 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2019 – udział w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach,
 • 2020 – koncert podczas Festiwalu Doliny Karpia w Zatorze.

To tylko ważniejsze występy i osiągnięcia o zasięgu ponadlokalnym i regionalnym.                                                                                     

Ponadto orkiestra bierze udział w uroczystościach kościelnych i obchodach świąt państwowych w swojej miejscowości i gminie. Kultywuje lokalne obrzędy i tradycje takie jak objazd „śmiergustowy”, czy też świętowanie dożynek i odpustów wiejskich. Uświetnia imprezy szkolne, organizuje koncerty kolęd, koncertuje podczas imprez charytatywnych.

Obecnie orkiestra liczy 25 członków, a jej kapelmistrzem jest Włodzimierz Szymanek. Przez ostatnie lata repertuar orkiestry zmienił się o interesujące aranżacje, brzmienie orkiestry zyskało nowy, świeży styl.

Skip to content