Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Hudecka

„Cała Polska czyta dzieciom”

Czytanie – ważna rzecz, to od pokoleń wpajano dzieciom i młodzieży. Dawniej książka uważana była za przedmiot niezwykle cenny, otaczano ją szacunkiem, a wręcz czcią. Być może dlatego, że w średniowieczu można było za nią kupić wieś lub dwie. Dzisiaj książkę może sobie kupić każdy. Jeszcze nasi dziadkowie, pradziadkowie doceniali ich wartość. W czasach bez internetu, książki stanowiły jedyne źródło wiedzy, a biblioteki zapewniały swobodny i darmowy dostęp do nich. W sieci odnajdziemy teraz większość potrzebnych nam informacji, ale czy są one rzetelne, prawdziwe? Nie zawsze, dlatego warto sięgać po książki. Poza tym czynność czytania przynosi mnóstwo korzyści, zwłaszcza młodym czytelnikom, m.in. doskonale wpływa na mózg, rozwija wyobraźnię, poprawia pamięć czy zdolności abstrakcyjnego myślenia.

Fundacja ABCXXI, pomysłodawca i organizator kampanii, od 17 lat szerzy kulturę czytania, a akcja „Cała Polska czyta dzieciom” ma w Polsce doskonały odbiór. W trakcie tygodnia „Czytania”, który przypada zazwyczaj początkiem czerwca, w wielu bibliotekach i placówkach edukacyjnych znane osoby, samorządowcy, politycy, aktorzy, działacze czytają i propagują czytelnictwo wśród najmłodszych.

Biblioteka Publiczna włączyła się w tę Osieku i Głębowicach, jak co roku zresztą, włączyliśmy się w tę akcję.  W Osieku dzieciom czytał pan wicewójt Marek Jasiński. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o małym misiu, który musiał zostać kilka dni u dziadków. Wyobrażał sobie ciągnącą się w nieskończoność nudę, ale po krótkim czasie zorientował się, że babcia i dziadek są świetnymi towarzyszami zabaw. Dzieci opowiedziały o swoich babciach i dziadkach, w co najbardziej lubią się bawić, a nawet potwierdziły istnienie syren! Obydwie osieckie grupy śpiewająco odpowiedziały na pytania i zagadki. Na pamiątkę z wizyty w bibliotece każde dziecko otrzymało książeczkę.

Nie inaczej było w Głębowicach, rezolutne, inteligentne i grzeczne 6-latki wysłuchały opowieści o zakładanej przez skrzata Jagódkę bibliotece! Czytania podjęła się była dyrektor przedszkola w Osieku pani Halinka Kuwik, która pracuje teraz w bibliotece w Głębowicach. Pani Halina, sercem i duszą pedagog, przygotowała dla dzieciaków liczne zadania. Oczywiście ze wszystkim przedszkolaki poradziły sobie świetnie. Ślicznie podziękowali za wizytę, zaśpiewali piosenkę i obiecali namalować prace, które zostaną wystawione w bibliotece, by każdy  czytelnik mógł je podziwiać. Dzieci z książeczkami w ręku dzieci wróciły do przedszkola.

Wiemy, jak ważne jest budowanie u dziecka pozytywnych skojarzeń związanych z książką. Czytanie ma bardzo ważną rolę w procesie rozwoju – psychofizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Niestety, wielu rodziców zapomina o codziennym czytaniu, książkę zastępują ekrany, które szkodzą zdrowiu i powodują liczne zaburzenia u młodych ludzi. Dbajmy o nasze dzieci, czytajmy im książki!

Wakacje 2018 – Regulamin, warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje

REGULAMIN ZAJĘĆ „WAKACJE 2018” W OSIEKU I GŁĘBOWICACH

Organizator:

Organizatorem wypoczynku dla dzieci „Wakacje 2018” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku ul. Główna 94, 32-608 Osiek. NIP: 549-10-49-081

Zapisy trwają od 11.06.2018 do 22.06.2018r. w Bibliotece Publicznej w Osieku i świetlicy przy WDK w Głębowicach u p. Ewy Blarowskiej:

Biblioteka Publiczna, ul. Główna 125, 32-608 Osiek; tel. 33 84 58 155

Świetlica w WDK w Głębowicach, ul. Oświęcimska 8, 32-608 Osiek; tel. 33 87 55 550.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na formy wypoczynku składają się cztery wyjazdy, teatrzyk w Osieku lub zajęcia świetlicowe w Głębowicach. Koszty przejazdów i teatrzyku ponosi Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

„Wakacje 2018” odbywają się w terminach: 26.06.–28.06.2018; 3.07.2018; 5.07.2018 r.

1. Organizator przewidział cztery wyjazdy i jedne zajęcia stacjonarne, zarówno w Osieku, jak i Głębowicach. Uczestnicy “Wakacji 2018” przebywają pod opieką wychowawców w podanych poniżej terminach i godzinach:

26.06.2018 r. – wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęcimiu na animowany film przygodowy „Uprowadzona księżniczka”. Zbiórka w Osieku 8.40 (Zbiórka w Głębowicach: 8.50), planowany powrót ok. 12.30. Koszt 15 zł.

27.06.2018 r. – Osiek: teatrzyk w sali WDK w Osieku (ul. Główna 125, pt. „Kozucha Kłamczucha”, wstęp wolny dla wszystkich dzieci. Czas trwania spektaklu: godz. 10.00–11.00. Bezpłatnie. Głębowice: w sali WDK w Głębowicach odbędą się zajęcia świetlicowe (luźny strój, buty sportowe).

28.06.2018 r. – wyjazd do stadniny koni „Ikarion” w Bobrku (zajęcia zorganizowane, ognisko, kiełbaski). Zbiórka w Osieku 8.40 (Zbiórka w Głębowicach: 8.50), planowany powrót ok. 13.30. Koszt 30 zł.

03.07.2018 r. – wyjazd do Warowni Pszczyńskich Rycerzy (pakiet edukacyjny królewski, posiłek); Zbiórka w Głębowicach: 7.40 (Zbiórka w Osieku 7.50), planowany powrót ok. 13.00. Koszt 40 zł.

05.07.2018 r. – wyjazd na basen do Brzeszcz (ok. 2 godz., kawiarenka); Zbiórka w Głębowicach: 8.50 (Zbiórka w Osieku 9.00), planowany powrót ok. 13.00. Koszt 15 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

2. Na Zajęcia zapisywane są dzieci pomiędzy 7 a 12 rokiem życia. Uczestnik wyjazdów musi najpóźniej w dniu 25.06.2018 r. ukończyć 7 lat.

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki lub miejsca zbiórek i z powrotem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.

6. Uczestnik nie może odstępować opłaconych wycieczek osobom trzecim.

7. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów powyższego regulaminu.

9. Wniesienie opłaty za wyjazdy jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Uczestnicy “Wakacji 2018” mają prawo do spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich wycieczkach i zajęciach.

11. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, zwłaszcza godzin zbiórek, kulturalnie zachowywać się, przestrzegać zasad poruszania się po drogach, uczestnik “Wakacji 2018” zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do warunków atmosferycznych (wygodne buty, w razie niepogody kurtkę przeciwdeszczową, luźny strój i buty sportowe na zajęcia świetlicowe, strój kąpielowy na basen itp.).

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kolejnych wycieczkach/zajęciach.

13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć/wycieczek oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

14. Opłata za udział dziecka we wszystkich wycieczkach wynosi 100 zł. Są to koszty biletów wstępu i innych artykułów potrzebnych do realizacji wypoczynku (m.in. opłata przeznaczona zostanie na zakup kiełbasek w stadninie koni).

15. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

  • Dokonać wpłaty za wyjazdy z góry tj. najpóźniej w dniu 22.06.2018 r. do godziny 18.00, jedynie po dokonaniu wpłaty dziecko wpisane zostanie na listę uczestników, całkowity koszt 100 zł.
  • Odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
  • Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z zajęć.
  • Zgłosić najszybciej jak się da rezygnację z zajęć.
  • Wypełnić formularz zgód na udział w zajęciach i wyjazdach oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej www.kultura.osiek.pl oraz w Bibliotece Publicznej w Osieku.

16. Zarządzeniem Dyrektora GCKCiS na program „Wakacje 2018” przyjmowanych jest 40 uczestników, w tym 25 osób z Osieka i 15 z Głębowic.

17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Agnieszką Hudecką w godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Osieku.

Wszystkie formularze dostępne są także u p. Blarowskiej w Głębowicach.

Warsztaty wikliniarskie

Wiklina jest w pełni ekologicznym surowcem, a samo plecionkarstwo jest zajęciem towarzyszącym człowiekowi od setek pokoleń. Do wyplatania nie używa się żadnych maszyn ani skomplikowanych urządzeń. Kiedyś z wikliny tworzyły całe rodziny, dzisiaj już niewiele osób posiada tę umiejętność, a jest to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, bo spotkania przy wiklinie to dobra zabawa i integracja.

Dwa tygodnie trwały warsztaty wikliniarskie zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Uczestniczki warsztatów wykonały wiele przedmiotów według zasad sztuki wyplatania pod czujnym okiem instruktora firmy „Wiklinex” Teresa Tyrała. Aż trudno uwierzyć, że były to pierwsze prace i to dopiero początek nauki wyplatania. Jak podkreślają uczestniczki, wszelki trud wynagrodziła im możliwość posadzenia kwiatów we własnoręcznie wykonanym koszu, zwłaszcza że w cenie zaczyna być to w cenie.

ZP

Spotkanie z pisarką Ewą Stadtmüller i ilustratorem Łukaszem Zabdyrem – 21 maja 2018

Jak powstają książki dla dzieci? Kto je wymyśla? Co trzeba zrobić, by zilustrować bajkę? Ile trwa praca nad książeczką? Czy trzeba mieć specjalny talent? – na te i inne pytania dotyczące procesów powstawania książki dla dzieci odpowiedzieli pisarka i rysownik.

21 maja klasy pierwsze z ZSP nr 1 miały okazję poznać tajniki pracy pisarki i ilustratora. Ewa Stadmüller, była pani od języka polskiego, to autorka blisko 200 książeczek dla dzieci. Swą literacką przygodę rozpoczęła zwyczajnie – wymyśliła bajkę dla swojego synka o tym, dlaczego świetlik świeci. Dzięki odrobinie szczęścia udało jej się trafić do odpowiedniego wydawnictwa i od tej pory pani Stadtmüller nie odpoczywa od pisania. Przyznała, że w głowie kłębi się jej mnóstwo opowieści, ale najwięcej inspiracji przynoszą jej spotkania z dziećmi. Podczas wizyty w osieckiej WDK pani Ewa rymowała, opowiadała bajki i śpiewała, a dzieci chętnie włączały się do wspólnej zabawy. Większość z nich miała możliwość być przez krótką chwilę pomocnikiem pisarki. Kilku szczęśliwców wzięło także udział w teatrzyku o Krakowie. Sympatyczna i uśmiechnięta pani Ewa przyjeżdża do różnych grup ze swoim byłym uczniem, panem Łukaszem Zabdyrem – rysownikiem, ilustratorem i grafikiem. Podczas gdy pani Ewa opowiada, pan Łukasz rysuje. W kilka minut powstają prawdziwe historie – zwykły mazak i biała kartka stają się zalążkami niesamowitych opowieści. Przy okazji pan Zabdyr podzielił się swoimi doświadczeniami i przekonywał, że każdy może to robić – wystarczy ćwiczyć rękę. Jemu akurat pomagało częste pisanie. Codziennie od szóstego roku życia kaligrafował starannie literki. Dzięki temu pokochał książki i połączył swoją pasję z pracą. Jest ilustratorem kilkudziesięciu bajek dla dzieci, między innymi serii logopedycznej „Kocham czytać” oraz autorem komiksów. Współpracuje z wieloma wydawnictwami i czasopismami, odwiedza również różne miejsca w Polsce i opowiada o swojej pracy.

Biblioteka Publiczna w Osieku zaprosiła ten niezwykły duet, by zachęcić dzieci nie tylko do czytania, ale także do wymyślania historii, do tworzenia – pisania, rysowania. Wyobraźnię trzeba rozwijać, ćwiczyć. Pani Stadtmüller i pan Zabdyr są zabawni i kreatywni i mają doskonały kontakt z dziećmi. Mamy nadzieję, że ich wiedza i doświadczenia przyniosą pierwszoklasistom same korzyści.

AGH

Łowcy.B w Osieku!

Pierwsze spotkanie osieckiej publiczności z kabaretem za nami. Dla fanów Łowców.B była to zapewne nie lada gratka. Zobaczyliśmy m.in. skecz opowiadający o zwiedzaniu muzeum, pokaz niezwykłych iluminacji a także mieliśmy prawdziwe szkolenie z „kołczem”. Warto było zjawić się w nowo wyremontowanej osieckiej sali WDK, by uśmiać się do łez.

Łowców.B tworzy grupa przyjaciół. Panowie poznali się na studiach w Cieszynie i tam zaczęła się ich niezwykła przygoda. Zapytałam ich o to, dlaczego zdecydowali się na taką estetykę – absurd i groteskę, a w odpowiedzi usłyszałam, że życiem rządzi absurd, codzienne sytuacje, które obserwują, są zazwyczaj kanwą ich pomysłów. Tak było m.in. ze słynnym już skeczem o szczypiorku, przepraszam, koperku, który oparty jest na prawdziwej, zasłyszanej na bytomskim podwórku, historii. Nie wszyscy rozumieją humor tego kabaretu, gdy w przejaskrawiony, wyolbrzymiony i mocno przerysowany sposób Łowcy wyśmiewają ludzkie wady, najczęściej skupiają się na ludzkiej głupocie. Śmialiśmy się jednak wszyscy – nie tylko ze specyficznego ubioru panów (vel. pań – w kabarecie często możemy zobaczyć, wzorem teatru antycznego, panów przebranych w kobiece stroje), ale także z humoru, który potrafią dostrzec w nawet najbardziej prozaicznych, codziennych czynnościach. Podczas osieckiego występu obśmiali i nasze wady (na naszych dobrych sąsiadach z Polanki też nie pozostawili suchej nitki – i tu należy zaznaczyć, że nie mieliśmy na to wpływu), pokazali jak wygląda prawdziwy worek z prosektorium, który (sic!) można kupić na znanym portalu zakupowym, a karp osiecki zamieszkał w spodniach Maciusia.

Ich inspiracjami, obok prozy życia są także książki i muzyka. O tym, że są uzdolnieni muzycznie nie trzeba przekonywać, bo na każdym swoim występie, czy to w telewizji czy na żywo, grają i śpiewają. Książki ich pobudzają, jak sami mówią – trzeba czytać książki, bo nie ma siary, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że panowie z kabaretu chętnie i dużo czytają i oczywiście gorąco zachęcają mieszkańców Osieka do praktykowania tej czynności. Wystarczy chwila „zwyczajnej” rozmowy z panami, by przekonać się o ich inteligencji. Zapytani o kropkę w swej nazwie, zdradzili, że zazwyczaj ona coś kończy; u nich po kropce mamy ciąg dalszy. Nadinterpretując, panowie ciągle mają coś istotnego do przekazania, wciąż czują, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

I choć można by powiedzieć, że poczucie humoru Łowców.B jest specyficzne, trąci kiczem, opiera się o parodię i pokazuje świat w krzywym zwierciadle, jedno jest pewne, każdy, kto był wieczorem 14 kwietnia w sali WDK w Osieku, świetnie się bawił i wyszedł naładowany pozytywną energią.

AGH