Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Hudecka

„Ale historia!” – ogłoszenie wyników konkursu literackiego

Konkurs „Ale historia!” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku rozstrzygnięty! Miał on na celu zachęcić lokalną społeczność do aktywności literackiej oraz promować młode talenty.

Do 30.04.2021 r. można było przesyłać na adres e-mail osieckiej biblioteki prace literackie, które spełniały wymagania określone w regulaminie. Wszystkie nadesłane prace zakwalifikowano do kategorii I, dotyczącej dzieci i młodzieży z klas IV-VIII.

27.05.2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, które wyłoniło zwycięzców. Komisja brała pod uwagę podczas oceny przede wszystkim samodzielność, humor, realizm postaci i wydarzeń, spójność wewnętrzną kompozycji oraz oryginalność ujęcia tematu.

Komisja przyznała trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.

Nagrody główne:

I miejsce – Adrian Lisowski

II miejsce – Amelia Matyjasik

III miejsce – Kamil Mrozik

Wyróżnienia:

Milena Blarowska, Emilia Blarowska, Antoni Adamczyk

Nagrody ufundowało Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

DSCN8982 DSCN8989DSCN8976

Konkurs literacki „Ale historia!” – REGULAMIN i formularze zgłoszeniowe

Weź udział w konkursie literackim „Ale historia!”

quill-1382670_1280

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zaprasza młodzież i dorosłych z naszej gminy oraz z Doliny Karpia do udziału w konkursie literackim pod tytułem „Ale historia!” Należy stworzyć opowiadanie, którego fabuła będzie zabawna, lekka, przyjemna. Pierwsza kategoria przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych. Być może wśród mieszkańców kryje się jakiś talent literacki, dlatego tym razem stworzyliśmy również kategorię tzn. open, czyli otwartą, w której nie ma górnej granicy wieku.

Konkurs ma zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności literackiej. Wszyscy zmagamy się z okolicznościami pandemii, dlatego tym razem czekamy na opowiadanie wesołe, optymistyczne, z zaskakującą puentą. Dodatkowym walorem pracy konkursowej będą luźne powiązania z gminą Osiek i Doliną Karpia. Dotyczyć mogą postaci, miejsc, wydarzeń, wszystko zależy od woli i wyobraźni autora. Opowiadania nie mogą zawierać elementów fantastycznych.

Najważniejszym kryterium oceny będzie samodzielność. Specjalnie powołana komisja konkursowa będzie zwracała uwagę przede wszystkim na realizm postaci i wydarzeń, wiarygodność intrygi, sposób prowadzenia narracji. Brane pod uwagę będą również budowanie nastroju, błyskotliwość, kompozycja utworu oraz poprawność językowa.

Zgodnie z warunkami uczestnictwa w konkursie wybierzemy prace, które zostaną nagrodzone.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz metryczka pracy konkursowej dostępne są również w Bibliotece Publicznej w Osieku oraz jej filii w Głębowicach.

Niepełnoletni Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ale historia

Pełnoletni Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ale historia

Regulamin konkursu literackiego Ale historia

Regulamin konkursu literackiego Ale historia

Mikołaj w Osieku – paczki dla dzieci w wieku przedszkolnym

127640914_438965997094321_7026852472757811993_nOkres pandemii ograniczył działalność Świętego Mikołaja…

Ale Święty nie zapomniał o przedszkolakach z Osieka. W tym roku nie odbędzie się tradycyjne spotkanie Mikołaja z dziećmi w wieku przedszkolnym, które organizowaliśmy w sali widowiskowej. Jednak nie zabraknie paczek ze słodyczami dla wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat (tj. z roczników 2014–2017), zamieszkujących naszą gminę. Dzieci uczęszczające do przedszkoli otrzymają je w swoich placówkach. Do przedszkoli trafią także pakiety książek o tematyce świątecznej.

Dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, paczki ze słodyczami mogą odebrać rodzice lub opiekunowie. Po odbiór zapraszamy 4 grudnia 2020 r. od godz. 12 do godz. 15. Wydawane będą w sali WDK w Osieku (wejście boczne od strony balkonu).

Osoby odbierające paczki prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy!

Ferie zimowe 2019 z GCKCiS – galeria zdjęć

Mroźna Grenlandia, teatr, pizza, zabawa i koty! W tych kilku słowach można streścić ferie w gminie Osiek.

W osieckiej sali WDK dzieci mogły obejrzeć przestawienie pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. W ciekawy i zabawny sposób aktorzy przestawili losy małego chłopca i jego chorego taty, którzy muszą walczyć o przetrwanie w mroźnej, niebezpiecznej krainie. Teatr „Blaszany Bębenek” poradził sobie świetnie z aranżacją opowieści, która dotyczyła niełatwego do zrozumienia dla najmłodszych tematu. Oprócz zabaw ruchowych dzieciaki śpiewały i doskonale się bawiły.

GCKCiS w Osieku już tradycyjnie podczas ferii zimowych zorganizowało wyjazd do bielskiego teatru kukiełkowego „Banialuka”. Tym razem mali osieczanie zobaczyli spektakl o krawcu Niteczce, który miał niezwykły dar – potrafił wszystko zaszyć, dzięki czemu został bohaterem, gdyż ocalił królestwo od zalania, zszywając chmury. Po spektaklu dzieci mogły wyszaleć się w Krainie Zabawy „Kropka”, gdzie do dyspozycji były trampoliny, piłki, labirynty, kolorowe kulki, drabinki, liny. Wielką atrakcją była możliwość wypieku własnoręcznie przygotowanej pizzy. Podczas drugiego wyjazdu zobaczyliśmy film animowany „Sekretny świat kotów”. Przygody szalonych futrzaków rozbawiły nas do łez, chociaż były i chwile grozy – przeżywaliśmy je wspólnie ze zwierzakami. Czas ferii upłynął nam zbyt szybko, pocieszajmy się, że niedługo wakacje.

Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019″.

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019″, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),

- Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych),

- Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (intensywność wsparcia do 75% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czy remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

Powyższe realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury terytorialnie lub historycznie związanej z obszarem rybackim.
Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – rozwijanie działalności gospodarczej,

- Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów,

- Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy),

- Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (projekt grantowy),

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich,

- Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (operacja własna).

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org