Wszystkie wpisy, których autorem jest Kramarczyk

pttkWIELICZKA

Klub PTTK Osiek zaprasza 23.11.2019r. na rodzinną wycieczkę do Wieliczki

PROGRAM:

Wyjazd o godz. 7.00 - Osiek – przystanek autobusowy przy SP1

Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”:

- Trasa Turystyczna i Muzeum Żup Krakowskich (pod ziemią)

- spacer w Tężni solnej

- Zamek Żupny (na powierzchni)

Planowany powrót – godz.17.00 -18.00

Koszt wycieczki:

Emeryci i uczniowie – 70 zł, pozostali uczestnicy – 90 zł.

Świadczenia:

- przejazd autokarem,

- ubezpieczenie,

- opieka pilota,

- bilety wstępów

 

Zapisy w siedzibie Klubu PTTK Osiek – Klub „Centrum” w Osieku, Główna 125 – w piątki  w godz. 17.00 – 18.00, tel. 697 530 468.

Przy zapisie na wycieczkę obowiązuje wpłata!

ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy do „Doliny Małych Karpików”

NOWY PLAC ZABAW W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OSIEKU JUŻ OTWARTY

Gminne  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zrealizowało zadanie

„Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku”.

Zadanie zrealizowano w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Całkowity koszt operacji – 250 918,98 zł

Dofinansowanie operacji – 213 280,00 zł

 

LOGO poprawione DOLINA_KARPIA_logo_poziom_RGB_CS4 UE monochromatyczne poziom pl