Wszystkie wpisy, których autorem jest Kramarczyk

Zapytanie ofertowe – „Obsługa akustyczna i oświetleniowa podczas Dni Osieka 23 – 24 czerwca 2018 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę akustyczną i oświetleniową podczas Dni Osieka, które odbędą się 23 – 24  czerwca 2018 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku,  ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia.

  1. Obsługa akustyczna i oświetleniowa obejmuje:

DUŻA SCENA – 24.06.2018 (wymiary sceny 10m x 12m)

- koncert zespołu DŻEM  (Rider techniczny – Dżem ,  Rider oświetlenie – Dżem)
- koncert zespołu AKURAT (Akurat_rider_światło , Akurat_rider_2018)
- montaż backline u i próba dźwiękowa w ustalonych godzinach
- wynajem sceny o wymiarach 10m x 12m oraz dwóch namiotów na garderoby o wym. min.3m x 3m
- wynajem agregatu prądotwórczego

MAŁA SCENA – 23.06.2018 sobota (wymiary sceny 8m x 10 m – scena w posiadaniu zamawiającego)

- zabawa taneczna z miejscowym zespołem muzycznym (gotowość techniki akustycznej i oświetleniowej na godzinę 16.00) do godz. 2 dnia następnego

MAŁA SCENA – 24.06.2018 niedziela (wymiary sceny 8m x 10 m – scena w posiadaniu zamawiającego)

- występy miejscowych chórów i zespołów artystycznych w godz. 13.00 – 18.00

II.  Oferta powinna zawierać

- proponowaną cenę brutto,
- doświadczenie oferenta w zakresie obsługi podobnych imprez plenerowych,
- aktualne atesty na niepalność użytego sprzętu i materiałów.

III. Ofertę należy złożyć do 20 kwietnia 2018 r. do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek;  osobiście lub e-mailem centrumkultury@osiek.pl. Kontakt w sprawie ofert pod nr tel. 33 4841888.

IV. W terminie do 30 kwietnia 2018 r. organizator wybierze ofertę. Wszelkie informacje zostaną przekazane telefonicznie lub e‑mailem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Zapytanie ofertowe – „Obsługa rekreacyjna podczas Dni Osieka 23 – 24 czerwca 2018 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę rekreacyjną podczas Dni Osieka,  które odbędą się 23 – 24 czerwca 2018 r.  przy Urzędzie Gminy
w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy zapewnienia atrakcji dla dzieci typu „wesołe miasteczko” (dmuchane zjeżdżalnie, zamki do skakania, karuzele, trampoliny  itp.),

Na obsługę w/w urządzeń oferent otrzyma wyłączność.

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:
- utrzymać ład i porządek na użytkowanym terenie,
- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,
- cennik na urządzenia rekreacyjne obowiązujący podczas imprezy,
- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

Kryterium wyboru będzie:

- atrakcyjność i zróżnicowanie oferty,
- wysokość proponowanej kwoty wyrażona w złotych.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub  pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Zapytanie ofertowe – „Obsługa gastronomiczna podczas Dni Osieka 23 – 24 czerwca 2018 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 23 – 24 czerwca 2018 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

 W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy:

1. Zapewnienie minimum 10 kompletów biesiadnych (ławek i stołów) z odpowiednią ilością parasoli do ustawienia w ogródku gastronomicznym,
2. Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki, steki itp.) i innych potraw plenerowych (np. typu fast food)
3. Minimum  5 dystrybutorów z piwem (z wyłączeniem opakowań szklanych) oraz  stoiska z napojami chłodzącymi,
4. Zapewnienie bezpłatnych posiłków i napoi na rzecz organizatora w ilości 200 szt. wydawanych na bloczki opieczętowane przez  GCKCiS)
5. Zapewnienie ciepłego posiłku (np. grochówka, gulasz  w miskach styropianowych+ napój) dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego (około 700 porcji).

Na dystrybucję  produktów, o których mowa w pkt. 2 i 3 wybrany Oferent otrzyma od organizatora wyłączność.

Organizator zastrzega możliwość ustawienia stoisk z artykułami bądź potrawami nie wymienionymi w pkt. 2 i 3  (np. pop corn, wata cukrowa, gofry, lody gałkowe).

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:
- utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez wszystkie stoiska,
- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,
- proponowana cenę posiłku dla uczestników Rajdu,
- cennik obowiązujący podczas imprezy produktów takich jak: kiełbasa, kaszanka, karkówka, piwo lane 0,5 l,
- specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość dystrybutorów do piwa, ilość miejsc siedzących),
- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk handlowych,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

W przypadku wybrania oferty zobowiązany jest do wykupienia koncesji na sprzedaż piwa w Urzędzie Gminy w Osieku.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.

Spotkanie informacyjne „LSR w 2018

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2018″,

które odbędzie się 7 lutego (środa) 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt. zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO „RiM” na lata 2014-2020, wraz z niezbędną dokumentacją konkursową.

Na spotkanie zapraszamy potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza osoby tworzące miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

 

Link do ogłoszenia znajduje się na stronie:
http://dolinakarpia.org/artykul/257/spotkanie-informacyjne-lsr-w-2018