Wszystkie wpisy, których autorem jest Kramarczyk

Zapraszamy na Koncert Chóru Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK – 19.11.2017 godz. 17:30

KONCERT_SLASK

LOGO poprawione DOLINA_KARPIA_logo_poziom_RGB_CS4 UE monochromatyczne poziom pl

Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
Operacja:
„Obchody 700-lecia Osieka – cykl imprez kulturalnych i edukacyjnych promujących rybackie dziedzictwo kulturowe.”
Cel operacji:
„Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego za pomocą cyklu imprez kulturalnych z okazji obchodów 700-lecia wsi Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.”

Operacja finansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

logo700         Program obchodów 700-lecia Osiaka tutaj