Wszystkie wpisy, których autorem jest Kramarczyk

Konkurs dla seniorów – jak wyglądała „Praca dawniej”?

konkurs-praca-dawniej-v7-942x628

Rusza organizowany przez portal Aplikuj.pl konkurs dla osób w wieku 60+, w którym mogą nie tylko wygrać cenne nagrody, ale i pokazać, jak wyglądała rzeczywistość w różnych zawodach przed laty! Zadaniem konkursowym jest przesłanie starych fotografii związane z wykonywanym zawodem.

Pokażmy młodemu pokoleniu, jak się pracowało kiedyś! Jeżeli jesteś osobą w wieku 60 lat lub więcej i masz w swoich szufladach stare zdjęcia z zakładów pracy, to skorzystaj z okazji podzielenia się wspomnieniami. Praca przy starym, wielkim monitorze? Maszyny do pisania, których dziś nie spotyka się już w biurach? Pierwsza infolinia na aparatach telefonicznych?

Wyślij maksymalnie 3 zdjęcia i zmierz się z innymi w konkursie, w którym można wygrać telefony komórkowe, gadżety i kursy komputerowe (od strefakursow.pl) oraz książki.

Zdjęcia i krótki opis należy nadsyłać w formie cyfrowej (skan, zdjęcie) poprzez wypełnienie formularza: http://aplikuj.pl/konkurs-senior-zgloszenie

Zgłoszenie można wypełnić osobiście lub z pomocą innej osoby. Czas przyjmowania zgłoszeń do konkursu trwa do 11 września 2020.

Regulamin i szczegóły projektu można znaleźć na stronie https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior.

Otwarcie siłowni od 8 czerwca 2020 r.

ZALECENIA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSIEKU 
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

od dnia 8 czerwca 2020 r. do odwołania

1. Z siłowni może jednocześnie korzystać maksymalnie 5 osób.
2. Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe) zaleca się korzystanie z ćwiczeń bez obecności innych osób lub zaniechanie korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
3. Należy utrzymać odległość co najmniej 2 m między użytkownikami.
4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń i po ich ukończeniu należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk jest dostępny przy wejściu do siłowni.
5. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować używane urządzenie przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji powierzchni.
Wszystkie urządzenia dezynfekowane są przez obsługę po zamknięciu siłowni.
6. Nie zaleca się korzystania z szafek na ubrania.

 

Informujemy, że siłownia będzie otwarta
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 20:00.

 

Place zabaw przy OSiR otwarte od 6 czerwca

plac zabaw

Place zabaw przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku otwarte będą od 6 czerwca 2020 roku, codziennie do godz. 20:00. Korzystając z nich trzeba jednak pamiętać o specjalnych środkach ostrożności.

W związku z sytuacją epidemiczną został opracowany specjalny regulamin korzystania z obiektu. Zgodnie z nim konieczne jest dezynfekowanie rąk przed wejściem i przy opuszczaniu placów zabaw. Obowiązuje też zachowanie bezpiecznego, dwumetrowego dystansu lub używanie maseczek.

Krystyna Dusik

Regulamin korzystania z placu zabaw
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19
od dnia 6 czerwca 2020 r. do odwołania

 

Każda osoba korzystająca z placu zabaw obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 1. Administratorem placu zabaw jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

2. Administrator informuje, że przed oddaniem do użytku plac zabaw został zdezynfekowany.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

• korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania rąk (środki do dezynfekcji są dostępne w sanitariatach OSiR),
• na placu zabaw obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
• w przypadku braku możliwości zachowania dystansu na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez dorosłych opiekunów – nie dotyczy dzieci do 4 roku życia.

4. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje, że plac zabaw został przygotowany tak, by był możliwie bezpieczny. Dezynfekowanie placów zabaw należy do administrujących terenem, dlatego będziemy robić to systematycznie, zgodnie z wytycznymi GIS. Nie ma jednak możliwości, by sprzęt był dezynfekowany po każdorazowym użyciu przez dziecko. Dlatego liczymy na rozsądek i apelujemy do rodziców i opiekunów: miejcie pieczę nad swoimi pociechami!

 

Drodzy Czytelnicy,

Od 11 maja otwieramy Bibliotekę Publiczną w Osieku. Filia w Głębowicach pozostanie nadal zamknięta.

W trosce o bezpieczeństwo Czytelników i pracowników Biblioteki wprowadzone zostały nowe zasady bezpiecznego korzystania z Biblioteki:

1. Biblioteka będzie czynna codziennie w godzinach 8-15.

2. W bibliotece, w miejscu wypożyczania książek, może przebywać jeden czytelnik w maseczce ochronnej lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości co najmniej 2 m od siebie.

3. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.

4. W punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem ustawione będą przesłony ochronne z pleksi. Bibliotekarz będzie wyposażony w rękawiczki ochronne, maskę lub przyłbicę.

5. Zwracane książki poddane zostaną 10-dniowej kwarantannie.

6. Stanowiska komputerowe będą nieczynne do odwołania.

7. Nie wykonuje się usług poligraficznych do odwołania.