Klub PTTK w Osieku

ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – cz.2

                Klub PTTK Osiek zaprasza 27.08..2022 r. na kolejną  wycieczkę na Ponidzie.

 PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 7:00 (przystanek autobusowy przy SP1 w Osieku);

Wiślica:

- Dom Długosza z podziemiami

- Grodzisko;

Chotel Czerwony - kościół św. Bartłomieja z poł. XV w. położony na gipsowym wzgórzu;

Busko – Zdrój:

- spacer po mieście

- tężnia solankowa

Wełecz k. Buska – sosna krocząca (Sosna na Szczudłach) osobliwość przyrodnicza Ponidzia;

Planowany powrót ok. godz. 20..

 

Koszt wycieczki:

członkowie PTTK: 80 zł
sympatycy:  90 zł

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i przewodnika – bilety wstępu;

Zapisy i wpłaty od 13.lipca 2022 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

 

Zapraszamy!

NIEDZIELNE WYCIECZKI ROWEROWE W LIPCU

Klub PTTK Osiek zaprasza na wycieczki rowerowe po okolicy:

17.07.2022 r.

PROGRAM:

10:00 – zbiórka na parkingu przy starym kościele w Osieku

Trasa ok. 40 km: Osiek – Nidek – Andrychów – Roczyny – Czaniec – Bulowice – Kęty – Malec – Osiek.

Czas przejazdu ok.4 godzin.

Zapisy do 13.07.2022 r.

 

31.07.2022 r.

PROGRAM:

10:00 – zbiórka na parkingu przy starym kościele w Osieku

Trasa ok. 50 km: Osiek – Nidek – Głębowice – Gierałtowice – Frydrychowice – Przybradz – Gierałtowiczki – Głębowice – Osiek.

Czas przejazdu ok.5 godzin.

Zapisy do 27.07.2022 r.

 

Świadczenia:
- opieka organizatorów
- ubezpieczenie

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Tomasz Ziarno tel. 602 856 134.

Tylko członkowie PTTK, max. 15 osób.

Uczestników wycieczki obowiązują kaski i sprawny rower z oświetleniem.

Udział w wycieczce jest darmowy.

Zapraszamy!

 

KOMUNIKAT – ZMIANA TERMINU

                Zarząd Klubu PTTK Osiek informuje, że zmieniony został termin wyjazdu na wycieczkę w sierpniu  – „Świętokrzyskie krajobrazy” cz.2  -  27.08.2022.

Za niezależne od nas zmiany przepraszamy.

RUDNO – REGULICE – ALWERNIA

                 Klub PTTK Osiek zaprasza 23.07.2022 r. na wycieczkę do Tenczyńskiego i Rudniańskiego Parków Krajobrazowych.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 8.00 (przystanek autobusowy przy SP1 w Osieku)

1. Zamek Tenczyn w Rudnie – średniowieczna rezydencja obronna na skalistym wzgórzu Garbu Tenczyńskiego

2. Barokowy klasztor oo. Bernardynów w Alwerni

3. Lokalna Kolej Drezynowa w Regulicach – przejazd drezyną rowerową

4. Kajasówka – spacer po rezerwacie przyrody nieożywionej (ok. 1 godz. 30 min.)

Planowany powrót ok. godz. 18.

Koszt wycieczki:

członkowie PTTK: 70 zł
sympatycy:  80 zł

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i przewodnika – bilety wstępu;

Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

 Zapraszamy!

INFORMACJA

Na  Walnym  Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym  odbytym  8. czerwca 2022 roku nowo wybrany Zarząd Klubu PTTK Osiek ukonstytuował się w następującym składzie:

Grażyna Brdęk – prezes
Aleksandra Luranc – wiceprezes
Iwona Pieczka – sekretarz
Katarzyna Płonka  – skarbnik
Tomasz Ziarno – członek

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 NA ROZTOCZE 17-19 czerwca 2022


Zbiórka
  uczestników wycieczki 17.06.2022 r. o godz.4:45 na dużym parkingu za GS-em!!!

Wyjazd z Osieka o godz.5:00.

1 dzień – 17.06.2022 (piątek)

Zwiedzanie Krasnobrodu i Zwierzyńca;
- zakwaterowanie w pensjonacie „Pan Tadeusz”  w Zwierzyńcu ul. Biłgorajska 2 (zmiana) i obiadokolacja;

2 dzień – 18.06.2022 (sobota)

śniadanie + suchy prowiant,
Zwiedzanie Szczebrzeszyna i Zamościa

- obiadokolacja
- ognisko z pieczeniem kiełbasek

3 dzień -19.06.2022 (niedziela)

śniadanie + suchy prowiant,
wykwaterowanie, wyjazd ze Zwierzyńca

Zwiedzanie: Sochy, Górecko Kościelne, Józefów, Susiec, Rebizanty

- obiad  (drugie danie) „U Lecha” w Suścu;

Pożegnanie Ziemi Roztoczańskiej i powrót do Osieka.

Przyjazd do Osieka  ok. godz.23.

Dodatkowe informacje:

1.W pensjonacie są w łazienkach ręczniki;
2.W drugim i trzecim dniu po śniadaniu będzie można zabrać suchy prowiant.

Szczegółowy program wycieczki wszyscy uczestnicy otrzymają w środę 8.06.2022.

Zapraszamy!

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Klubu PTTK Osiek  zawiadamia, że 8.06.2022 r. o godz. 16.00 (I termin), 16.15 (II termin) w Sali WDK w Osieku ul. Główna 125 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu zebrania.

5. Wybór Komisji:
a) Uchwał i Wniosków
b) Skrutacyjnej, Mandatowej i Wyborczej
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w okresie:  czerwiec 2019 – czerwiec 2022.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Ustalenie przez Komisję Wyborczą listy:

a) kandydatów do Zarządu Klubu PTTK Osiek
b) delegatów na Zjazd Oddziału PTTK

10. Wybór nowych władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK

11. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

12. Zakończenie zebrania.

11.05.2022

KOMUNIKAT!  PILNE!

                 Przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem wycieczek Klubu PTTK Osiek”, przy zapisie na imprezę turystyczną obowiązuje wpłata.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zapisanie się telefonicznie lub mailowo – w tym przypadku wpłata musi być dokonana najpóźniej w przedostatnią środę przed wycieczką!

 W przeciwnym razie zapisane osoby zostają skreślone z listy uczestników.

Zarząd Klubu PTTK Osiek

„ŻYDOWSKI  OŚWIĘCIM”

                 Klub PTTK Osiek zaprasza 29.05.2022 r.(niedziela) na kolejną wycieczkę z cyklu „Oświęcim dawniej i dziś”.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 13:15 (przystanek autobusowy przy SP1 w Osieku)

1. Zwiedzanie Muzeum i Synagogi Chewra Lomdej Misznajot

2.Spacer  po mieście:

- Plac Skarbka
- ulica Berka Joselewicza (Wielka Synagoga, Fabryka Haberfelda)
- Rynek Główny

- ul. Jagiellońska (willa rodziny Schoenekerów)

3. Cmentarz żydowski

4.Cafe Bergson

Planowany powrót ok. godz. 18.

Koszt wycieczki:

członkowie PTTK: N – 20 zł, U – 10 zł (U – uczniowie , studenci)
sympatycy: N – 30 zł, U – 20 zł;

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i przewodnika – bilety wstępu;

Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Tylko 30 miejsc!

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie Klubu PTTK Osiek.

Zapraszamy!

KORONA GÓR POLSKICH – LUBOMIR

Klub PTTK Osiek zaprasza 21.05.2022 r. na wycieczkę w Beskid Makowski (Średni).

 PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 6:30 (przystanek autobusowy przy SP1).

Trasa przejazdu: Osiek – Zator – Myślenice – Kasinka Mała – Węglówka – Przełęcz Węglówka (in. Przełęcz Wierzbanowska);

powrót: Myślenice Zarabie – Zator – Osiek;

Trasa przejścia: Przełęcz Węglówka (596 m n.p.m.) – Lubomir (904 m n.p.m.) – Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze (zwiedzanie) – Łysina (891 m n.p.m.) – schronisko PTTK na Kudłaczach (730 m n.p.m.) – Śliwnik (619 m n.p.m.) – Myślenice Zarabie

Czas przejścia: ok. 4 godzin

Planowany powrót ok. godz. 19.

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK: 60 zł, sympatycy -70 zł;

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i przewodnika – bilety wstępu do Obserwatorium Astronomicznego;
Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Przy zapisie obowiązuje wpłata!                                                                   

 ZAPRASZAMY! 

 

zyczenia 1

KOMUNIKAT!

                 Informujemy, że od 30. marca można już zgłaszać się po odbiór znaczków na 2022 rok i legitymacji członkowskich.

                                                                                                                                            Grażyna Brdęk

KROKUSY W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ

 

Klub PTTK Osiek zaprasza 30.04.2022 r. na wycieczkę do Doliny Chochołowskiej.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 6:00 (przystanek autobusowy przy SP1).

Trasa przejścia: Siwa Polana – Dolina Chochołowska – Polana Chochołowska (schronisko PTTK) – Siwa Polana;

Długość trasy: 14 km;

Czas przejścia: ok. 5 godzin

Przewyższenia: 340 m

Planowany powrót ok. godz. 18.

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK: 55 zł, sympatycy - 65 zł;

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i przewodnika – bilety wstępu do TPN;
Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;
Przy zapisie obowiązuje wpłata!                                                                   

 ZAPRASZAMY!  

NIEDZIELA PALMOWA W LIPNICY MUROWANEJ

Klub PTTK Osiek zaprasza 10.04.2022 r. na wycieczkę na Pogórze Wiśnickie.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 7:00 (przystanek autobusowy przy SP1).
Lipnica Murowana:

- konkurs palm
- msza św.
- kościół św. Leonarda z XV w. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – zwiedzanie

- pomnik przyrody nieożywionej Kamienie Brodzińskiego;
Wiśnicz - zwiedzanie:

- zamek z XIV w. – jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjalno – obronnej

- krypta grobowa Lubomirskich – założycieli miasta;

Planowany powrót ok. godz. 19.

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK: N - 85 zł,  U75 zł (emeryci, renciści, uczniowie);

sympatycy: N95 zł, U85 zł,
Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i przewodnika – bilety wstępu;

Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;
Przy zapisie obowiązuje wpłata!                                                                   

 ZAPRASZAMY!  

KOMUNIKAT!  2.03.2022

                 Informujemy, że w związku z likwidacją od 1.03.2022 r. wielu restrykcji związanych z sytuacją epidemiologiczną,  zawieszone zostaje wypełnianie Deklaracji Uczestnika PTTK

oraz przedstawianie wyników testów przed wyjazdem na imprezy turystyczne organizowane przez PTTK.

Grażyna Brdęk

ZIEMIA TARNOGÓRSKA

            Klub PTTK Osiek zaprasza 19.03.2022 r. na wycieczkę z cyklu „Śląsk jest piękny” – Perełki Ziemi TarnogórskiejŚladami rodu Henckel von Donnersmarck.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 7:00 (przystanek autobusowy przy SP1).

TARNOWICE STARE (najstarsza dzielnica Tarnowskich Gór):

- kościół św. Marcina – najcenniejszy zabytek tarnogórskiej architektury sakralnej zbudowany w stylu gotyckim pod koniec XIV w.;

- XVI – wieczny Zamek Wrochemów – jeden z najstarszych obiektów renesansowych na terenie Górnego Śląska (w latach 1822 – 1945 własnością hrabiów von Donnersmarck);

RADZIONKÓW:
- Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

ŚWIERKLANIEC:

- spacer po unikatowym kompleksie pałacowo – parkowym (Pałac Kawalera – rezydencja Donnersmarcków);

Planowany powrót ok. godz. 18.

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK – 80 zł, sympatycy – 90 zł;
Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota i miejscowego przewodnika – bilety wstępu;

Uczestników wycieczki obowiązuje wypełnienie Deklaracji Uczestnika PTTK!
Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 16:30 – 17:30; tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;
Przy zapisie obowiązuje wpłata!                                                                   

 ZAPRASZAMY! 

ROZTOCZE  17.06.2022 – 19.06.2022

Klub PTTK Osiek zaprasza w czerwcu br. na trzydniową wycieczkę na Roztocze.

Poniżej zamieszczamy ramowy plan wycieczki, szczegółowy program (z rozbiciem na poszczególne dni) zostanie podany w maju.
ZWIERZYNIEC – kościół „na wodzie”, pałac plenipotenta Zamoyskich, zespół budynków Ordynacji Zamojskiej i „Zwierzyńczyk”, park z pomnikiem szarańczy;

SOCHY – cmentarz mieszkańców zamordowanych w czasie pacyfikacji wsi 1 czerwca 1943 r., wejście na Bukowa Górę;

GÓRECKO KOŚCIELNE – zwiedzanie drewnianego kościoła barokowego z XVII w., spacer aleją 600 – letnich dębów do kaplicy św. Stanisława „na wodzie” i źródełka miłości;
JÓZEFÓW – rynek, synagoga, wieża widokowa, przejście kamieniołomami do cmentarza
żydowskiego;

HAMERNIA – rezerwat „Czartowe Pole” – spacer (ok. 2 km) wzdłuż szumów (wodospadów) na rzece Sopot do ruin XVIII – wiecznej papierni ordynackiej;

REBIZANTY - przejście szlakiem szumów na rzece Tanew (ok.2,5 km) – uznanych za jeden z 7 cudów Polski;

KRASNOBRÓD – zespół klasztorny dominikanów (kościół z XVII w. fundacji Marysieńki Sobieskiej, klasztor, spichlerz drewniany z wystawą wieńców dożynkowych, ptaszarnia, muzeum etnograficzne), kaplica Objawienia NMP „na wodzie”, zespół pałacowy (ob. sanatorium);

SZCZEBRZESZYN - synagoga, cerkiew greckokatolicka (ob. prawosławna, najstarsza w Polsce), dwa XVII – wieczne kościoły w stylu renesansu lubelskiego, rynek z pomnikiem chrząszcza, cmentarz żydowski (od XVI – XX w.), młyn ordynacki;

ZAMOŚĆ – fortyfikacje XVI -XIX w., Rynek Wielki z kamienicami ormiańskimi, ratusz, katedra, bramy miejskie, arsenał, synagoga, rotunda (zwiedzanie obiektów na zewnątrz, wejście do katedry). Ponadto zwiedzanie: muzeum sakralnego w wikarówce i tzw. Infułatce + balkon widokowy na dzwonnicy przy katedrze, Muzeum Zamojskiego w kamienicy ormiańskiej oraz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.

Koszt wycieczki: członkowie PTTK – 400 zł, sympatycy – 430 zł;

W ramach opłaty uczestnicy mają zapewniony:

- przejazd klimatyzowanym autokarem
- noclegi w pensjonacie „Telimena” w Zwierzyńcu, ul. Zamojska 8a
- wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje

- wstępy

- opiekę pilota i miejscowego przewodnika

- ubezpieczenie

Zapisy na wycieczkę przyjmowane będą od 2.02.2022 – 23.02.2022 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125 w środy w godz. 16:30 – 17:30. Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 150 zł od osoby. Pozostałą część kwoty będzie można wpłacać w ratach, ostateczny termin wpłaty – 27.04.2022!!!

Pierwszeństwo przy zapisach mają członkowie PTTK!

ZAPRASZAMY!

KOMUNIKAT !

ZMIANA GODZIN DYŻURU PTTK!

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin naszego środowego dyżuru – od 26.01.2022 r. (na stałe) biuro otwarte w godz. 16.30 -17.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Grażyna Brdęk

KOMUNIKAT!

W związku z sytuacją epidemiologiczną,  podjęliśmy decyzję o przeniesieniu wycieczki  z cyklu -Oświęcim dawniej i dziś  - „Żydowski Oświęcim” z 6.02.2022 r. na późniejszy termin. O nowej dacie wyjazdu powiadomimy  zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zarząd Klubu PTTK Osiek

KOMUNIKATY!!!

 1. Przypominamy wszystkim uczestnikom wyjazdu na kulig do Istebnej o obowiązku wypełnienia Deklaracji Uczestnika PTTK  (otrzymali ją Państwo przy zapisie) i oddaniu jej organizatorowi kuligu w dniu imprezy, tj. 15.01.2022.!

2. Informujemy, że do 23.02.2022 r. zbierane są składki  na 2022 rok dla członków PTTK  oraz przyjmowane są zapisy dla osób wstępujących do PTTK.

Zarząd Klubu PTTK Osiek

 

ZYCZENIA SWIATECZNE ZDJECIE

KOMUNIKAT!

 

Informujemy członków PTTK, że 29.12.2021 r. biuro będzie nieczynne.

                                                                                                    Grażyna Brdęk

KOMUNIKATY!!!

 1. Informujemy, że przy zapisach na wycieczki organizowane przez PTTK  należy wypełnić  Deklarację Uczestnika PTTK  odnośnie szczepień przeciw COVID – 19 – zalecenie ZG PTTK Warszawa obowiązujące aż do odwołania.

2. Osoby, które zrezygnowały z wyjazdu na kulig do Istebnej, proszone są o odbiór  wpłaconych pieniędzy w środę 22.12.2021 r. w godz. 17:00 – 18:00 w siedzibie Klubu PTTK Osiek, Główna 125.

Grażyna Brdęk

KOMUNIKAT!!!

Informujemy członków PTTK, że zapisy wraz z wpłatą na kulig (15.01.2022 r.) przyjmujemy do  8.12.2021r.

Grażyna Brdęk

PLAN WYCIECZEK NA ROK 2022
KLUBU PTTK OSIEK


15.01.2022 – Beskid Śląski – Istebna – kulig

6.02.2022 (Ndz.) – Oświęcim dawniej i dziś

19.03.2022 – Śląsk jest piękny

10.04.2022 – Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej

30.04.2022 – Dolina Chochołowska – krokusy

21.05.2022 – Beskid Wyspowy

17 – 19.06.2022 – Roztocze

23.07.2022 – Rudno – Regulice – Alwernia

13.08.2022 – Świętokrzyskie krajobrazy cz.2

24.09.2022 – Beskid Żywiecki – zakończenie sezonu turystycznego

15.10.2022 – Niepołomice

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROPONOWANYM PROGRAMIE LUB ODWOŁANIE WYCIECZKI!

Inne propozycje:

Wycieczki rowerowe po okolicy – ogłaszane na bieżąco

KOMUNIKAT!

                 Z wielką przyjemnością informujemy, że Klub PTTK Osiek po raz drugi otrzymał dofinansowanie do wycieczek z Oddziału PTTK  „Ziemi Oświęcimskiej”.

W pierwszym przypadku dopłacaliśmy do imprez turystycznych w sezonie 2021, obniżając koszty wycieczek lub wzbogacając ich program. Drugie dofinansowanie przeznaczamy na sezon 2022.

Zarząd Klubu podjął decyzję, aby obniżyć koszty wyjazdu na kulig w styczniu 2022r. W związku z tym dla członków PTTK obecna opłata za wycieczkę wynosi 150 zł, natomiast dla sympatyków  pozostaje ona bez zmian, czyli 190 zł.

 Zarząd Klubu PTTK Osiek

SEZON TURYSTYCZNY 2022

KULIG – ISTEBNA KUBALONKA

Klub PTTK Osiek zaprasza 15.01.2022r. na kulig w Beskid Śląski

PROGRAM:

-Wyjazd z Osieka o godz.12:00 z przystanku autobusowego przy SP1.

- Istebna Kubalonka – kulig z pochodniami i ognisko w kolibie na Stecówce – powrót do Istebnej,

- biesiada w „Karczmie Kubalonka” – oprawa muzyczna „DJ Pisanka”;

Wyjazd z Kubalonki o 22:00.

Planowany powrót do Osieka ok. godz. 24.

Koszt wycieczki: 180 zł - członkowie PTTK, 190 zł – sympatycy.
Świadczenia:
-przejazd autokarem
- ubezpieczenie
- opieka organizatora
- kulig i ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzanym winem
- DJ
- kolacja regionalna:
„Przystawka – oscypek z sosem czosnkowym
Zupa – kwaśnica warzona na stuce w chlebie podana
Danie główne – płonące koryto góralskie: kita świńska wędzona, ziemniaki pieczone oraz kapusta zasmażana
Deser – kołacze istebniańskie

Zimna płyta:
twaróg z ziołami, cebulką i oscypek; chleb ze smalcem i ogórek kiszony; mięsa pieczone, swojska kiełbasa
Napitek – kawa herbata, soki”

Zapisy i wpłaty w następujące środowe dyżury: 1.12., 8.12. oraz 15.12.2021r. a także 5.01.2022r.

w godz. 17:00 – 18:00 w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125.

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK!

ZAPRASZAMY!

 

KOMUNIKAT!

                 Osoby, które zapisały się na wyjazd 28.11.2021 (niedziela) do Teatru Polskiego w Bielsku -Białej na spektakl pt. „Pensjonat Pana Bielańskiego”,  proszone są o dokonanie wpłat do 27.10.2021!

(dyżury zarządu Klubu PTTK Osiek w środy w godz. 17:00 – 18:00).

Członkowie PTTK – N – 80 zł/U – 70zł

sympatycy N 90 zł/ U 80 zł;

(U – emeryci, renciści, studenci, uczniowie).

Wyjazd z Osieka z przystanku przy SP1 o godz. 17:30,

powrót ok. godz.23.

W autokarze oraz na terenie teatru obowiązują maseczki!

Grażyna Brdęk

TEATR – „PENSJONAT PANA BIELAŃSKIEGO” – 28.11.2021

                 Klub PTTK Osiek zaprasza 28.11.2021r.(niedziela) do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl  ”Pensjonat Pana Bielańskiego”

„Pensjonat Pana Bielańskiego” na podstawie sztuki Carla Laufsa i Wilhelma Jacoby’ego  w tłumaczeniu i reżyserii Marka Gierszała to komedia „teatru dla śmiechu”. Akcja przedstawienia rozgrywa się w Krakowie w zaborze austriackim.

W spektaklu występują znani aktorzy sceny bielskiej m.in. Grzegorz Sikora, Barbara Guzińska, Tomasz Lorek, Mateusz Wojtasiński, Adam Myrczek;

Czas trwania: 180 minut, 1 przerwa.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 17.30 - przystanek autobusowy przy SP1;

Planowany powrót  ok. godz. 23.

Koszt wycieczki:
członkowie PTTK – N 80 zł/ U 70 zł, sympatycy - N 90 zł/ U 80 zł.

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora – bilet wstępu ;

W autokarze oraz na terenie teatru obowiązują maseczki!

Zapisy do 17.10.21! w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00 lub tel. 784 343 649 (preferowany kontakt SMS-owy!), lub mailowo: brdek.grazyna@gmail.com;

ZAPRASZAMY!

DOLINA BĘDKOWSKA JESIENIĄ

 Klub PTTK Osiek zaprasza  23.10.2021 r. na wycieczkę w Dolinki Krakowskie.

PROGRAM:

Wyjazd 23.10.2021 r. godz. 7:00 - Osiek – przystanek autobusowy przy SP1;

Trasa przejazdu: Osiek – Krzeszowice – Kobylany; powrót: Jerzmanowice – Osiek.
Krzeszowice: spacer po mieście;

trasa piesza ok.10 km - Dolina Kobylańska – Będkowice – Dolina Będkowska – Jerzmanowice;

Jerzmanowice - zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej;

Planowany powrót ok. godz.18.

Koszt wycieczki:
65 zł - członkowie PTTK
75 zł - sympatycy

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora i przewodnika – bilet wstępu;

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK

Zapraszamy!

BESKID ŚLĄSKI – ZAOLZIE

 Klub PTTK Osiek zaprasza 25.09.2021r. na wycieczkę w Beskid Śląski (zakończenie sezonu turystycznego).

Program:

Wyjazd z Osieka o godz. 7:00 –  przystanek autobusowy przy SP1;

Trasa wycieczki: Osiek - IstebnaJaworzynka Trzycatek – Koniaków – Osiek;

W Istebnej zapraszamy do „Chaty u Kawuloka”, gdzie zobaczymy m.in. wystrój dawnej chaty góralskiej oraz posłuchamy instrumentów pasterskich;

Jaworzynka – Trzycatek – beskidzki „trójstyk”, czyli miejsce gdzie zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji;

Koniaków :

- w Centrum Pasterskim obejrzymy pokaz klagania mleka, czyli wyrobu bundzu;
- obiad w karczmie „Świstak”,  gdzie przy muzyce góralskiej kapeli degustować będziemy góralskie potrawy;
- dla chętnych – spacer na Ochodzitą  (894 m n.p.n.)

Planowany powrót ok. godz.20.

Koszt wycieczki:

członkowie PTTK – 90 zł, sympatycy – 100 zł.
Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora i przewodnika – bilety wstępu – obiad;

W autokarze oraz w obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!

Zapisy i wpłaty do 15.09.2021 w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK.

Przy zapisie obowiązuje wpłata!

Zapraszamy!

PAŃSTOWE MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU

Informujemy wszystkie osoby zapisane na wycieczkę do Muzeum Auschwitz – Birkenau, że wyjazd odbędzie się zgodnie z planem, tzn. 4.09.2021.

PROGRAM:

Wyjazd  4.09.21 o godz. 8:30 z Osieka  (przystanek autobusowy przy SP1);

Auschwitz I  i Auschwitz II – Birkenau – 3,5 – godzinne zwiedzanie z przewodnikiem;
Powrót ok. godz. 14.

Koszt wycieczki:

40 zł – członkowie PTTK
45 zł – sympatycy;

Świadczenia: przejazd autokarem – opieka pilota wycieczki – ubezpieczenie – przewodnik na terenie Muzeum;

Wpłaty przyjmuje Kol. Aleksandra Luranc w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 600 037 493.

Wejście na teren Muzeum tylko z imienną kartą wstępu (każdy uczestnik otrzyma ją od organizatora w dniu wycieczki), w związku z tym należy również zabrać ze sobą dowód tożsamości.
W  autokarze oraz obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!

ZAPRASZAMY!

ZIEMIA PSZCZYŃSKA

            Klub PTTK Osiek zaprasza 28.08.2021 r. na wycieczkę z cyklu „Śląsk jest piękny” – PSZCZYNAŚLADAMI HOCHBERGÓW.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz. 7:45 (przystanek autobusowy przy SP1).

Nasza podróż po Ziemi Pszczyńskiej śladami rodu Hochbergów przebiegać będzie następująco:

-  Zagroda Żubrów w Jankowicach, gdzie spotkamy się oko w oko z królem puszczy i poznamy bliżej jego naturalne środowisko;

- Pałacyk Myśliwski w Promnicach, wybudowany w 1861 r. przez Jana Henryka XI nad Jeziorem Paprocańskim; tu w cieniu drzew prastarej puszczy pszczyńskiej wypijemy kawę;

- Muzeum  Zamkowe w Pszczynie – jedno z najcenniejszych muzeów – rezydencji w Polsce (Wnętrza + Zbrojownia + Stajnie Książęce);
- Park Zamkowy i i rynek;
Wycieczkę zakończymy w Goczałkowicach – Zdroju  w  Ogrodach do zwiedzania „Kapias”.

Planowany powrót ok. godz. 19.

Koszt wycieczki:

członkowie PTTK: N – 58 zł, U – 45 zł
sympatycy: N – 68 zł,  U – 55 zł
(U – emeryci, renciści, uczniowie)

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka pilota – bilety wstępu – kawa i ciasto;
W autokarze oraz w obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!
Zapisy w i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00;

tel. 784 343 649 – w godz. dyżuru, poza dyżurem kontakt  SMS-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;
Przy zapisie obowiązuje wpłata!                                                                     ZAPRASZAMY! 

 

 

KOMUNIKAT!  

                Informujemy, że 4.09.2021r. organizujemy ponownie odwołaną w kwietniu wycieczkę do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. Ze względu na specyfikę rezerwacji – w momencie zgłaszania terminu wycieczki musi być podana imienna lista uczestników – prosimy osoby zainteresowane o zapisywanie się do środy 29.07.21. Koszt wycieczki bez zmian – członkowie PTTK – 40 zł, sympatycy – 45 zł.

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Aleksandra Luranc – tel. 600 037 493 (preferowany kontakt SMS-owy).

Wpłaty na wycieczkę przyjmowane będą dopiero po akceptacji terminu rezerwacji przez Muzeum.

Szczegóły podamy w najbliższym czasie.

Zarząd Klubu PTTK Osiek

LUBOŃ WIELKI

Klub PTTK Osiek zaprasza 7.08.2021 na wycieczkę górską w Beskid Wyspowy.

 PROGRAM:

Wyjazd 7.08.2021 godz. 7:00 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP 1;

Trasa przejazdu: Osiek – Wadowice – Sucha Beskidzka – Jordanów – Rabka Zdrój – Rabka Zaryte – Osiek;
Trasa przejścia: Rabka Zaryte (470 m n.p.m.) – Perć Borkowskiego (750 m n.p.m.) – Luboń Wielki schronisko PTTK (1022 m n.p.m.) - Polana Surówki - Luboń Mały (869 m n.p.m.) – Luboń Mały przystanek PKS  na  ”zakopiance” (680 m n.p.m.);
Czas przejścia  – 4 godziny
Przewyższenia – 552 m;
Planowany powrót do Osieka ok. godz. 18.

Koszt wycieczki:
45 zł – członkowie PTTK
55 zł – sympatycy

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora i przewodnika;

W autokarze oraz w obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek , ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00,

 tel. 784 343 649 – w godzinach dyżuru, poza dyżurem kontakt  sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;.

Przy zapisie obowiązuje wpłata!

ZAPRASZAMY!

 

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału  PTTK „Ziemi  Oświęcimskiej”, z okazji 65-lecia swojej działalności, zaprasza wszystkich członków PTTK zrzeszonych w kołach i klubach Oddziału na spotkanie w formie pikniku turystycznego. Impreza odbędzie się w kawiarni „Zaborzanka” w Zaborzu 18.09.2021r., początek -  godz.12:00.

Zapisy wraz z wpisowym w wys. 10 zł przyjmują prezesi kół i klubów PTTK do 31.08.2021 r.

Zapraszamy!

 Zarząd Klubu PTTK Osiek

BESKID WYSPOWY
MOGIELICA 

Klub PTTK Osiek zaprasza 10.07.2021 na wycieczkę górską w Beskid Wyspowy

PROGRAM:
Wyjazd 10.07.21 godz. 7:00 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP1;
Trasa przejazdu: Osiek – Kalwaria Zebrzydowska – Lubień – Mszana Dolna – Dobra – Jurków – Przełęcz Rydza – Śmigłego – Półrzeczki – Jurków – Osiek;

Trasa przejścia: Przełęcz Rydza – Śmigłego (700 m n.p.m.) – Mogielica (1170 m n.p.m.) – Krzystonów (1012 m n.p.m.) – Półrzeczki;
Czas przejścia ok. 5 godzin;
Przewyższenia: 470 m
Planowany powrót do Osieka ok.18:30;

Koszt wycieczki:
45 zł - członkowie PTTK
55 zł - sympatycy

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora i przewodnika;

UWAGA! BRAK SCHRONISKA NA TRASIE!

W autokarze oraz w obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK

Przy zapisie obowiązuje wpłata!

Zapraszamy!

ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY
PONIDZIE

Klub PTTK Osiek zaprasza 24.07.2021 na wycieczkę krajoznawczą na Ponidzie

PROGRAM:

Wyjazd 24.07.21 godz. 7:00 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP1;

Trasa przejazdu: Osiek – Jędrzejów – Pińczów – Młodzawy Małe – Osiek;
Zwiedzanie:

Jędrzejów:

- Muzeum im. Przypkowskich  – gromadzące niemal wszystkie typy zegarów słonecznych od XV w. po czasy najnowsze;
- najstarszy w Polsce klasztor Cystersów z XII w.

Pińczów:

- Muzeum Regionalne w dawnym zespole klasztornym oo. paulinów
- Synagoga Stara z  przełomu XVI/XVII w.
- Kaplica św. Anny zbudowana w 1600 r. w stylu manierystycznym wg projektu Gucciego, Dom Ariański na Mirowie z przełomu XV/XVI w.

Młodzawy Małe:

„Ogród na Rozstajach” – jedyny w woj. świętokrzyskim prywatny ogród botaniczno – ornitologiczny udostępniony dla zwiedzających;

Planowany powrót do Osieka 21:00 – 22:00

Koszt wycieczki:
członkowie PTTK: N – 85 zł / U – 70 zł (Uuczniowie/renciści/emeryci)
sympatycy: N – 95 zł/ U – 80 zł

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora i przewodnika – bilety wstępu;

W autokarze oraz w obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK

Przy zapisie obowiązuje wpłata!

Zapraszamy!

WYCIECZKA ROWEROWA

            Klub PTTK Osiek zaprasza 13.06.2021r. na wycieczkę rowerową po okolicy

 PROGRAM:

10:00 – zbiórka na parkingu przy starym kościele w Osieku

Trasa ok. 40 km: Osiek – Głębowice – Gierałtowice – Przybradz – Głębowice – Nidek – Osiek

Planowany powrót do Osieka ok. godz.14.30.

Świadczenia:
- opieka organizatorów
- ubezpieczenie

Zapisy do 9.06.21r. w siedzibie Klubu PTTK w Osieku ul. Główna 125  w środy w godz. 17:00 – 18:00

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Tomasz Ziarno tel. 602 856 134.

Tylko członkowie PTTK, max. 15 osób.

Uczestników wycieczki obowiązują kaski i sprawny rower z oświetleniem.

Udział w wycieczce jest darmowy.

Zapraszamy!

 

TARNOWSKIE GÓRY

                Klub PTTK Osiek zaprasza 26.06.2021r. na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Srebra  - jedynego śląskiego obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka  26.06.21 o godz. 7:30 (przystanek autobusowy przy SP1);

Trasa przejazdu: Osiek – Tarnowskie Góry – Gliwice – Osiek;

Tarnowskie Góry - zwiedzanie:

- Sztolnia Czarnego Pstrąga
- Zabytkowa Kopalnia Srebra
- Skansen Maszyn Parowych
- Hałda popłuczkowa Kopalni Fryderyk
- spacer po mieście – Rynek i Park Miejski
Gliwice: radiostacja

Powrót do Osieka ok. godz.19.

Koszt wycieczki – członkowie PTTK:
N – 95 zł
U – 82 zł (uczniowie, studenci, emeryci 65+);

sympatycy:
N- 105 zł
U – 92 zł (j.w.)

Świadczenia: przejazd autokarem – opieka pilota wycieczki – ubezpieczenie – bilety wstępu;

W autokarze oraz w pomieszczeniach zamkniętych obowiązują maseczki!

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek , ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00,

 tel. 784 343 649 – w godzinach dyżuru, poza dyżurem kontakt  sms-owy

lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;.

Pierwszeństwo zapisów na wycieczkę mają członkowie PTTK.

ZAPRASZAMY!

BESKID ŻYWIECKI – HALA RYSIANKA

                Klub PTTK Osiek zaprasza 19.06.2021 na wycieczkę górską w Beskid Żywiecki

PROGRAM:

Wyjazd 19.06.21 godz. 7:00 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP1;

Trasa przejazdu: Osiek – Żywiec – Węgierska Górka – Żabnica – Żabnica Skałka – Osiek,

Trasa przejścia: Żabnica Skałka – Rysianka schronisko – Hala Lipowska – Redykalny Wierch – Hala Boracza schronisko – Żabnica Skałka;

Czas przejścia: 6 godzin

Planowany powrót ok. godz. 19.
Koszt wycieczki:

35 zł - członkowie PTTK
45 zł - sympatycy

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora i przewodnika;

W autokarze oraz w obiektach zamkniętych obowiązują maseczki!
Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK

Zapraszamy!

WYCIECZKA ROWEROWA

            Klub PTTK Osiek zaprasza 22.05.2021 r. na pierwszą w tym sezonie wycieczkę rowerową po okolicy

PROGRAM:

14:00 – zbiórka na parkingu przy starym kościele w Osieku

Trasa ok. 30 km: Osiek Dolny – Osiek Górny – Nidek – Andrychów – Roczyny – Bulowice – Witkowice – Malec – Osiek Dolny.

Planowany powrót do Osieka ok. godz. 17:00.

Świadczenia:
- opieka organizatorów
- ubezpieczenie

Zapisy do 19.05.21r. w siedzibie Klubu PTTK w Osieku ul. Główna 125  w środy w godz. 17:00 – 18:00

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Tomasz Ziarno tel. 602 856 134.

Tylko członkowie PTTK, max. 15 osób.

Uczestników wycieczki obowiązują kaski i sprawny rower z oświetleniem.

Udział w wycieczce jest darmowy.

Zapraszamy!

 

BESKID ŻYWIECKI           (5.05.21)

Klub PTTK Osiek zaprasza 29.05.21 na wycieczkę górską w Beskid Żywiecki

PROGRAM:
Wyjazd 29.05.21 godz. 7:00 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP1;

Trasa: Pasmo Policy – Przełęcz Krowiarki (1012 m n.p.m.) – Cyl Hali Śmietanowej (1298 m n.p.m.) – Polica (1369 m n.p.m.) – schronisko na Hali Krupowej – Skawica;

Czas przejścia: 4 godziny 30 minut;

Przewyższenia ok. 350 m

Planowany powrót ok. godz. 17.
Koszt wycieczki:

45 zł - członkowie PTTK
55 zł - sympatycy

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka przewodnika;

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt  sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

UWAGA! W AUTOKARZE I NA TRASIE OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY!

Liczba wolnych miejsc – 27.

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK

Zapraszamy

KOMUNIKAT!

                 Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od 5.05.21 r. wznawiamy środowe dyżury  PTTK w godz. 17:00 – 18:00. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór znaczków i legitymacji członkowskich.

                                                                                          Grażyna Brdęk

AKTUALIZACJA  PLANU  WYCIECZEK  NA 2021 (30.04.2021)
KLUBU PTTK OSIEK  

 29.05.21  BESKID ŻYWIECKI – PASMO POLICY

19.06.21 BESKID ŻYWIECKI – HALA RYSIANKA

26.06.21 TARNOWSKIE GÓRY – ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA

10.07.21 BESKID WYSPOWY -  ĆWILIN

24.07.21 KRAJOBRAZY ŚWIĘTOKRZYSKIE  – PONIDZIE

7.08.21 BESKID WYSPOWY – LUBOŃ WIELKI

28.08.21 ZIEMIA PSZCZYŃSKA

25.09.21 ZAKOŃCZENIE SEZONU – BESKID ŚLĄSKI

23.10.21 DOLINKI PODKRAKOWSKIE – DOLINA BĘDKOWSKA

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU – dokładny termin podany w późniejszym czasie

WYCIECZKI ROWEROWE – ogłaszane na bieżąco

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA WYCIECZKI!

 

 

 

KOMUNIKAT!  WAŻNE!               8.04.2021

1. Informujemy, że wycieczka planowana na 10.04.21 do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau zostaje odwołana. Nowy termin zostanie podany później.

2. Planowany na 24.04.21 wyjazd w Beskid Żywiecki  – Pasmo Policy zostaje przełożony na późniejszy termin.

3. Dyżury PTTK zawieszone do odwołania.

4. Informacje o terminach odbioru znaczków na 2021 rok oraz legitymacji dla nowych członków będą podane z chwilą odwieszenia  dyżurów.

 

Za utrudnienia przepraszamy!
Zarząd Klubu PTTK Osiek

KOMUNIKAT!      

            Zarząd Klubu PTTK Osiek informuje, że środowe dyżury w okresie od 20.03.21 – 9.04.21 zostają tymczasowo zawieszone.

KOMUNIKAT !  WAŻNE !  18.03.21

 1. Informujemy, że w związku z wprowadzeniem przez rząd obostrzeń epidemiologicznych na terenie całego kraju od 20.03.21 – 9.04.21 (w tym zamknięcie muzeów i obiektów kultury), wycieczka 20.03.21 do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach zostaje odwołana. Nowy termin zostanie podany, jak tylko realizacja wyjazdu będzie możliwa.

 2. Wycieczka do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau  planowana na 10.04.21 odbędzie się, jeśli  obowiązujące restrykcje nie zostaną przedłużone.  Osoby zapisane na wycieczkę zostanąodpowiednio wcześniej poinformowane przez organizatora czy wyjazd dojdzie do skutku.

O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy!

Zarząd Klubu PTTK Osiek

BESKID ŻYWIECKI

             Klub PTTK Osiek zaprasza 24.04.21 na wycieczkę górską w Beskid Żywiecki

PROGRAM:

Wyjazd 24.04.21 godz. 7:00 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP1;

Trasa: Pasmo Polic – Przełęcz Krowiarki (1012 m n.p.m.) – Cyl Hali Śmietanowej (1298 m n.p.m.) – Polica (1369 m n.p.m.) – schronisko na Hali Krupowej – Skawica;

Czas przejścia: 4 godziny 30 minut;

Przewyższenia ok.350 m

Planowany powrót ok. godz. 17.
Koszt wycieczki:

45 zł - członkowie PTTK

55 zł - sympatycy

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka przewodnika;

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt  sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

UWAGA! W AUTOKARZE I NA TRASIE OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY!

Liczba wolnych miejsc – 27.

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK.

Zapraszamy

KOMUNIKATY!

 1.Lista chętnych na wyjazd do Auschwitz – Birkenau 10.04.21 – już ZAMKNIĘTA.

2. Przypominamy, że HARMONOGRAM WYCIECZEK może ulec zmianie, za co przepraszamy. 3. Wycieczki będą ogłaszane na bieżąco.

PAŃSTOWE MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU

Klub PTTK Osiek organizuje 10.04.21 wyjazd do Muzeum Auschwitz – Birkenau – od 1979 r. obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PROGRAM:

Wyjazd 10.04.21 o godz. 8:30 z Osieka  (przystanek autobusowy przy SP1);

Auschwitz I  i Auschwitz II – Birkenau – 3,5 – godzinne zwiedzanie z edukatorem;
Powrót ok. godz. 14.

Koszt wycieczki:

40 zł – członkowie PTTK
45 zł – sympatycy;

Świadczenia: przejazd autokarem – opieka pilota wycieczki – ubezpieczenie – edukator na terenie Muzeum;

Zapisy i wpłaty w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649 (w godzinach dyżuru); poza dyżurem kontakt  sms-owy lub mailowy: brdek.grazyna@gmail.com;

Wejście na teren Muzeum tylko z imienną kartą wstępu ( każdy uczestnik otrzyma ją od organizatora w dniu wycieczki), w związku z tym należy również zabrać ze sobą dowód tożsamości.

WYCIECZKA ORGANIZOWANA W REŻIMIE SANITARNYM! 25  MIEJSC.

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie PTTK.

Zapraszamy!

TARNOWSKIE GÓRY

                Klub PTTK Osiek zaprasza 20.03.2021r. na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Srebra  – jedynego śląskiego obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka 20.03.21 o godz. 8:00 (przystanek autobusowy przy SP1);
Trasa przejazdu: Osiek – Tarnowskie Góry – Osiek;

Tarnowskie Góry – zwiedzanie:
- Sztolnia Czarnego Pstrąga
- Zabytkowa Kopalnia Srebra
- spacer po mieście;

Powrót do Osieka ok. godz. 17:30.

Koszt wycieczki -członkowie PTTK:
N – 95 zł
U – 82 zł (uczniowie, studenci, emeryci 65+);

sympatycy:
N- 105 zł
U – 92 zł

Świadczenia: przejazd autokarem – opieka pilota wycieczki – ubezpieczenie – bilety wstępu;

Zapisy i wpłaty od 3.03.21r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek , ul. Główna 125, w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 784 343 649w godzinach dyżuru.

Wycieczka organizowana jest w reżimie sanitarnym – limit miejsc w autokarze wynosi 50 % – maksymalna liczba uczestników 25 osób.

Pierwszeństwo zapisów na wycieczkę mają członkowie PTTK.

ZAPRASZAMY!

PLAN WYCIECZEK NA ROK 2021
KLUBU PTTK OSIEK


27.02.2021 – Beskid Mały – Leskowiec zimą

28.03.2021 – Tokarnia – Niedziela Palmowa

24.04.2021 – Gorce – Dolina Łopusznej
29.05.2021 – Moszna

26.06.2021 – Beskid Żywiecki  – Hala Rysianka

24.07.2021 – Krajobrazy Świętokrzyskie – Ponidzie
28.08.2021 – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki

25.09.2021 – Beskid Śląski – zakończenie sezonu turystycznego

23.10.2021 – Dolinki Podkrakowskie – Dolina Będkowska

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROPONOWANYM PROGRAMIE LUB ODWOŁANIE WYCIECZKI!

 Inne propozycje:

- Wycieczki rowerowe po okolicy – ogłaszane na bieżąco

- Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau – termin podany w najbliższym czasie

- Ziemia Pszczyńska – termin podany w najbliższym czasie

 INFORMACJA

WSZYSTKIE WYCIECZKI W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2021 BĘDĄ DOFINANSOWANE DLA CZŁONKÓW KLUBU PTTK OSIEK

 

 

 

Komunikat 

Od środy 13.01.2021 r. do 17.02.2021 r. w godz. 17-18 w biurze sołtysa będą przyjmowane składki członkowskie PTTK Osiek.

Prezes Zarządu
Stanisław Syty

Życzenia świąteczne

Wszystkim naszym członkom, sympatykom i przyjaciołom, 
Zarząd Klubu PTTK  Osiek
życzy
spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo szczęścia, uśmiechu i sukcesów w nadchodzącym roku 2021 

prezes Klubu PTTK Osiek
Stanisław Syty

WYBORY 2020 – KOMUNIKAT!

 Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Oświęcimska”  z dn. 6.10.2020 r., kampania wyborcza do władz Klubu PTTK Osiek zostaje zawieszona do 30.04.2021. Zaplanowany termin wyborów – 28.10.2020 – jest nieaktualny. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zawieszamy również  do odwołania środowe dyżury.

Zarząd Klubu PTTK Osiek

KOMUNIKAT

             Informujemy, że wpłaty na wycieczkę  planowaną na dzień 26.09.2020 do Ojcowskiego Parku Narodowego  przyjmowane będą 16 i 23 września w czasie dyżurów w godz. 17:00 – 18:00.

Prezes Klubu PTTK Osiek

Stanisław Syty

WYCIECZKA ROWEROWA  12.09.2020

 Klub PTTK Osiek zaprasza  12.09.2020 r.(sobota) na kolejną wycieczkę rowerową po okolicy

PROGRAM:

10:00 - zbiórka na parkingu przy Starym Kościele w Osieku

Trasa: Osiek – Głębowice – Gierałtowiczki – Nidek – Witkowice – Osiek (ok. 30 km)

Planowany powrót ok. godz.14:00

Świadczenia:

- opieka organizatorów

- ubezpieczenie – członkowie PTTK;

osoby niezrzeszone w PTTK  wpłacają 5 zł na ubezpieczenie;

Zapisy od 28.08.2020 w siedzibie Klubu PTTK w  Osieku ul. Główna 125 w środy

w godz. 17:00 – 18:00,

Więcej informacji oraz przyjmowanie zgłoszeń – Kol. Tomasz Ziarno tel. 602 856 134.

Uczestników wycieczki obowiązują: kaski, oświetlenie, sprawny rower.

 

ZAPRASZAMY!!!

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Klub PTTK Osiek zaprasza 26.09.2020 r. na wycieczkę do Ojcowskiego  Parku Narodowego

PROGRAM:
Wyjazd z Osieka 26.09.20 o godz. 7:30 (przystanek autobusowy przy SP1),

TRASA: (spacer ok. 5 godzin 30 min.) ZŁOTA GÓRA – DOLINA SĄSPÓWKI – BRAMA KRAKOWSKA – JASKINIA CIEMNA (zwiedzanie) - ZAMEK OJCÓW  (zwiedzanie) - KAPLICA NA WODZIE  – PIESKOWA SKAŁA – GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  GLANOWSCY -zakończenie sezonu turystycznego 2020.

Powrót do Osieka ok. godz. 19:00
Koszt wycieczki: członkowie PTTK – 95 zł, sympatycy – 100 zł;

ŚWIADCZENIA:

- przejazd autokarem
- opieka przewodnika
- ubezpieczenie
- bilety wstępu
- kiełbaski z grilla, herbata, ciasto;

Zapisy od 26.08.2020 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek, ul. Główna 125 w środy w godz. 17:00 – 18:00, tel. 697 530 468.

 

Przy zapisie obowiązuje wpłata!!!

ZAPRASZAMY!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BESKID WYSPOWY  -  LUBOŃ WIELKI

 Klub PTTK Osiek zaprasza 22.08.2020 r. na wycieczkę rodzinną na Luboń Wielki

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka 22.08.20 o godz.7:00 (przystanek autobusowy przy SP1 ),

TRASA: Rabka Zaryte – „Perć Borkowskiego” – Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) schronisko PTTK – Rabka Zaryte – Rabka Zdrój;

- czas przejścia  ok.3 godziny;

Rabka Zdrój – zwiedzanie  „Miasta Dzieci Świata” – Park Zdrojowy – tężnia ;

Planowany powrót ok. godz. 19:00;

Koszt wycieczki:  60 zł – członkowie PTTK, 65 zł – sympatycy;

Świadczenia:

- przejazd autokarem
- ubezpieczenie
- opieka przewodnika

Zapisy od 5.08.20 w siedzibie Klubu PTTK  – Osiek ul. Główna 125 – w środy w godz. 17:00 – 18:00,

 tel. 697 530 468.

Przy zapisie obowiązuje wpłata!!!

ZAPRASZAMY!

DOLINA  WODĄCEJ

 Klub PTTK Osiek zaprasza 1.08.2020 r. na wycieczkę rodzinną na Jurę Krakowsko – Częstochowską

Wyjazd z Osieka  1.08.20 o godz. 8:00 (przystanek autobusowy przy SP1)
PROGRAM:
DOLINA WODĄCEJ (spacer ok.4 godzin):

- Grodzisko Pańskie
- Skały Zegarowe
SMOLEŃ –  Zamek Pilcza

PILICA – zwiedzanie miasta
Powrót do Osieka ok. godz.18:00
KOSZT WYCIECZKI:
członkowie PTTK – 60 zł, sympatycy - 65 zł;

Świadczenia: przejazd autokarem – opieka przewodnika – ubezpieczenie – bilet wstępu,

Zapisy od 22.7.2020 r. w siedzibie klubu PTTK Osiek, ul. Główna 125 w środy w godz. 17:0018:00; tel. 697 530 468.

 

Przy zapisie obowiązuje wpłata!!!

ZAPRASZAMY!

 

RACŁAWICE

         Klub PTTK Osiek zaprasza 18.07.2020 r. na wycieczkę rodzinną na ziemię olkuską i miechowską do miejsc związanych z Powstaniami Kościuszkowskim i Styczniowym

Program: Wyjazd z Osieka o godz.7:00 (przystanek autobusowy przy SP1)

- „Januszkowa Góra”(449 m n.p.m.) – ostańcowe wzgórze (spacer);

- Glanów – przykład „staropolskiego dworu” i miejsce pamięci zwycięskiej bitwy (15.08.1863)  z okresu Powstania Styczniowego (uwiecznionej na obrazie Artura Grottgera „Obrona dworu”)

- Imbramowice – XIX-wieczny cmentarz z mogiłami powstańców – obrońców dworu w Glanowie;

-Ściborzyce - krasowe źródło „Jordan” i dwór rodu Popielów – uczestników m.in. Powstania Kościuszkowskiego;

-Wysocice - zabytkowy kościół romański o charakterze obronnym pw. św. Mikołaja;

- Racławice – pomnik historii – pole bitwy 4.04.1794 r.- miejsce zwycięskiego starcia polskich  oddziałów powstańczych dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę z wojskami rosyjskimi;

- Niezwojowice – Zagroda Edukacyjna ‚Pszczółki” – makieta przedstawiająca przebieg Powstania Kościuszkowskiego z komentarzem historycznym;

Powrót do Osieka ok. godz.18:30

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK – 60 zł, sympatycy – 65 zł;

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem – opieka przewodnika – ubezpieczenie – bilety wstępów – gorący posiłek;

Zapisy od 1.07.2020 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek, ul. Główna 125 w środy w godz.17:00 - 18:00; tel.697 530 468

 

Przy zapisie obowiązuje wpłata!!!                                                                             ZAPRASZAMY!

WYCIECZKA ROWEROWA 26.07.2020

Klub PTTK Osiek zaprasza 26.07.2020 r. (niedziela) na wycieczkę WIŚLANĄ TRASĄ ROWEROWĄ

PROGRAM:

 7:00 – zbiórka na parkingu koło starego kościoła w Osieku;

Trasa: ok. 60 km: ŁĄCZANY – ROZKOCHÓW – MĘTKÓW – GROMIEC – OŚWIĘCIM – OSIEK;

przewóz  busem uczestników  i rowerów z Osieka do Łączan;
Planowany przyjazd do Osieka ok. godz. 17:00;
Świadczenia:

- opieka organizatorów

- ubezpieczenie

- przewóz osób i rowerów busem;

 

Koszt dla 15 osób: 30 zł – członkowie PTTK, 40 zł – sympatycy

Kwota ta może ulec zmianie przy mniejszej liczbie uczestników;

Zapisy do 20.07.2020 w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125 w środy w godz. 17:00 - 18:00.

Więcej informacji oraz przyjmowanie zgłoszeń - Kol. Tomasz Ziarno tel. 602 856 134.

 

Uczestników wycieczki obowiązują: kaski, sprawne rowery z oświetleniem!

Zapraszamy!!!

 

GORCE – TURBACZ

 Klub PTTK Osiek zaprasza 27.06.2020 r. na wycieczkę w Gorce

PROGRAM:

Zbiórka  godz. 5:50 – Osiek – przystanek autobusowy przy SP1

Trasa: Rabka SłoneMaciejowa (schronisko) – Stare Wierchy (schronisko) – Turbacz 1310 m n.p.m. (schronisko) – Koninki;

Trasa piesza: czas przejścia 6 godzin
Planowany powrót ok. godz. 19:00

Koszt wycieczki: 50 zł -  członkowie PTTK, 55 zł – sympatycy

Świadczenia:
- przejazd autokarem
-ubezpieczenie
- opieka przewodnika

Zapisy od 17.06.20 w siedzibie Klubu PTTK – Osiek  ul. Główna 125 – w środy w godz. 17:00 – 18:00,

tel. 784 343 649.

 Przy zapisie na wycieczkę obowiązuje wpłata!

Zapraszamy!

KOMUNIKAT!

             Informujemy, że od dnia 10 czerwca 2020 r. wznawiamy dyżury, które odbywać się będą jak dotychczas, czyli w każdą środę (oprócz świąt) w godz. 17:00 – 18:00 w siedzibie Klubu – Osiek ul. Główna 125.
Zgodnie z zaleceniami obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu do biura.

 

Prezes Klubu PTTK Osiek
Stanisław Syty

WYCIECZKA ROWEROWA 20.06.2020

Klub PTTK Osiek zaprasza 20.06.2020 r. na wycieczkę rowerową po okolicy

PROGRAM:

10:30 – zbiórka na parkingu przy Urzędzie Gminy w Osieku

Trasa ok. 35 km poprowadzi przez: Osiek Dolny – Osiek Górny – Nidek – Bulowice – Malec – Osiek (Urząd Gminy).

Planowany powrót ok. godz.15:00

Świadczenia:

- opieka organizatorów

- ubezpieczenie;

Zapisy do 17.06.20 w siedzibie Klubu PTTK w  Osieku ul. Główna 125 w środy

w godz. 17:0018:00,

Więcej informacji oraz przyjmowanie zgłoszeń – Kol. Tomasz Ziarno tel. 602 856 134.

Tylko członkowie PTTK , max. 15 osób!

Uczestników wycieczki obowiązują: kaski, oświetlenie, sprawny rower.

Udział w wycieczce jest darmowy!

ZAPRASZAMY!!!

KOMUNIKAT

 

            Zarząd Klubu PTTK Osiek zaprasza zainteresowanych na dyżur 3. czerwca 2020 w godz. 16:00 – 18:00 do UG Osiek (Biuro Sołtysa). Do odbioru będą legitymacje członkowskie dla nowych członków PTTK, znaczki na 2020 rok, a także zwrot pieniędzy z odwołanych wycieczek – Racławice, Praga.

Zgodnie z zaleceniami obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do biura.

Prezes Klubu
Stanisław Syty

Zdrowych, spokojnych i radosnych

Świąt Wielkiej Nocy

członkom PTTK oraz sympatykom

życzy

Zarząd Klubu PTTK Osiek

 Do rychłego zobaczenia na turystycznym szlaku!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Zarząd Klubu PTTK Osiek informuje, że dyżury oraz zaplanowane wycieczki są zawieszone aż do odwołania stanu epidemii.

Prezes Klubu

Stanisław Syty

KOMUNIKAT !!!  ZAMKNIĘTE BIURO KLUBU PTTK OSIEK

Informujemy, że w dniach 18. i 25. marca 2020 r. (środa) dyżury Klubu PTTK Osiek zostały odwołane.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Osiek

PILNE !!!       

 

        Zarząd Klubu PTTK Osiek informuje wszystkie osoby zapisane na wycieczkę do Racławic na 14.03. 2020 r., że ze względów bezpieczeństwa wyjazd zostaje przesunięty  na inny termin.

 

Zarząd Klubu

KOMUNIKAT !!!

Zarząd Klubu PTTK Osiek informuje, że z przyczyn od nas niezależnych został przesunięty termin wyjazdu na wycieczkę na „Zielony kulig” do Lalik z 9.05.20 na 16.05.20.

Za zmiany przepraszamy.

Prezes Klubu PTTK Osiek

Stanisław Syty

„ KRAKÓW ZNANY I NIEZNANY’’

            Klub PTTK Osiek i Koło Miejskie PTTK Oświęcim zapraszają 21.03.2020 na kolejną wycieczkę z cyklu „KRAKÓW ZNANY I NIEZNANY”.

W programie wycieczki spacer po Cmentarzu Rakowickim – największej i najbardziej znanej nekropolii Krakowa. Odwiedzimy również Podziemia Rynku Głównego – jedno z najbardziej ciekawych i nowoczesnych muzeów, gdzie poznamy niezwykły świat średniowiecznego Krakowa.

Wyjazd godz.9:00 OCK Oświęcim (ew. wyjazd z Osieka przy min. 10 osobach).

Planowany powrót ok.18:00

Koszt wycieczki: 65 zł – członkowie PTTK, 70 zł - sympatycy.

Świadczenia: Przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka przewodnika po Krakowie – bilety wstępów – zestaw słuchawkowy.

Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125 w środy w godz. 17:00 – 18:00. Tel. 697 530 468

Przy zapisie obowiązuje wpłata!

ZAPRASZAMY!!!

„ZIELONY” KULIG NA BIS

 Klub PTTK Osiek zaprasza 9.05.2020 r.
na Ziemię Żywiecką

PROGRAM:

- Wyjazd z Osieka o godz.12:30 (przystanek autobusowy przy SP1).

- Laliki  „ZAJAZD NA GRONICKU” – kulig i ognisko z kiełbaskami i grzańcem przy dźwiękach muzyki kapeli góralskiej (ok.3 godziny) – powrót do Zajazdu -biesiada

 (gorący posiłek, zimna płyta, ciasto, kawa, herbata).

Powrót do Osieka godz.23:00 – 24:00.

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK: dorośli – 110 zł, dzieci – 95 zł
niezrzeszeni: dorośli – 115 zł, dzieci – 100zł

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie – opieka organizatora - gorący posiłek;

Zapisy od 19.02.2020 r. w siedzibie Klubu PTTK w Osieku, Główna 125 – w środy godz. 17:00 – 18:00, tel. 697 530 468.

 

 Przy zapisie obowiązuje wpłata!

ZAPRASZAMY!

   

RACŁAWICE

Klub PTTK Osiek zaprasza 14.03.2020 r. na wycieczkę na ziemię olkuską do miejsc związanych z Powstaniem Kościuszkowskim i Powstaniem Styczniowym

Program: Wyjazd z Osieka o godz.7:00 (przystanek autobusowy przy SP1)

- „Januszkowa Góra” (449 m n.p.m.) – ostańcowe wzgórze (spacer);

- Glanów - przykład „staropolskiego dworu” i miejsce pamięci zwycięskiej bitwy (15.08.1863)  z okresu Powstania Styczniowego (uwiecznionej na obrazie Artura Grottgera „Obrona dworu”)

- Imbramowice – XIX-wieczny cmentarz z mogiłami powstańców – obrońców dworu w Glanowie;

- Ściborzyce – krasowe źródło „Jordan” i dwór rodu Popielów – uczestników m.in. Powstania Kościuszkowskiego;

- Wysocice – zabytkowy kościół romański o charakterze obronnym pw. św. Mikołaja;

- Racławice – pomnik historii – pole bitwy 4.04.1794 r. miejsce zwycięskiego starcia polskich  oddziałów powstańczych dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę z wojskami rosyjskimi;

- Niezwojowice – Zagroda Edukacyjna ‚Pszczółki” – makieta przedstawiająca przebieg Powstania Kościuszkowskiego z komentarzem historycznym;

 

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK – 50 zł, sympatycy – 55 zł;

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem – opieka przewodnika – ubezpieczenie – bilety wstępów – gorący posiłek;

Zapisy od 12.02.2020 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek, ul. Główna 125 w środy w godz.17:00 - 18:00; tel.697 530 468

 

Przy zapisie obowiązuje wpłata!!!

ZAPRASZAMY!

  „Weekend w Złotej Pradze”

19 – 21.06.2020

                Złote miasto o stu wieżach! Malowniczo położona na wzgórzach,

                           nad Wełtawą,  zwana „Paryżem Europy Wschodniej”   

                                 ORGANIZATOR: KLUB PTTK OSIEK

PROGRAM IMPREZY :

  Dzień 1Wyjazd  z Osieka 19.06.2020  /piątek/ godz.6.30Przejazd: Ostrava, Olomouc, Brno.         Przyjazd do Pragi – spacer Nowe Miasto Praskie: Ratusz Nowego Miasta, Rynek Nowomiejski, Kościół         Św. Cyryla i Metodego, ”Tańczący Dom – Fred i Ginger ”,”Lucerna”, Plac Wacława, Teatr  Narodowy –          Pobyt w jednej z praskich piwiarni – obiadokolacja/. Przyjazd do hotelu – zajęcia integracyjne/ i nocleg.

Dzień 2 -  Śniadanie godz.8.00 – zwiedzanie Pragi: Hradczany: Loreta, Katedra Św. Wita z gotycką kaplicą Św. Wacława, Zamek Królewski, Złota Uliczka, Wieża Daliborka, /spacer po ogrodach królewskich z renesansowym Belwederem, Mała Strana: ul.Nerudowa z barokową zabudową, kościół Św. Mikołaja, Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie Praskie Jezulatko /łaskami słynąca figurka Jezuska/. Ogrody Pałacu Wallensteina, /czas wolny /, Most Karola, Jósefov – żydowskie miasto/. Rejs statkiem po Wełtawie – obiadokolacja na statku.  Przyjazd do hotelu ~ godz. 21.00. Nocleg.

Dzień 3 - Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, cd. zwiedzania: Rynek Starego Miasta: Ratusz Staromiejski z zabytkowym zegarem figuralnym  „ORLOJ”,  Kościół Marii Panny przed Tynem, Ungelt, pomnik Jana Husa /czas wolny na zakup pamiątek lub zwiedzanie muzeów np. A. Muchy, Figur Woskowych, Sexu /  Droga Królewska, Karolinum, Brama Prochowa, Dom Reprezentacyjny m. Praha. / obiad w restauracji  na Starym Mieście/. Wyjazd z Pragi 16.00 – przyjazd do Osieka ~ godz. 22.00.

CENA: 590 zł – członkowie PTTK,  600 zł – niezrzeszeni;

SWIADCZENIA:

+ przejazd autobusem kl. turystycznej /barek, WC/                                                                                                                       +  2 noclegi w hotelu /pok.2/3os, łazienka WC, TV/                                                                                                           + wyżywienie / 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w ostatnim dniu wycieczki  /                                                                + rejs statkiem                                                                                                                                                                   + opieka  pilota – przewodnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                    + ubezpieczenie                                                                                                                                                              + zestaw słuchawkowy „Tour Guide” 

+ ceny biletów: Hradczany/ zamek, katedra Św. Vita, Złota Uliczka, Bazylika Św. Jerzego = 350 Kć – wliczone wkoszt wycieczki;

UWAGA !!!Emeryci powyżej 65 lat posiadają zniżkę za okazaniem legitymacji.

Należy zabrać dowody osobiste !!!

Zapisy w siedzibie Klubu PTTK – Osiek,  ul. Główna 125, w środy w godz.17.00-18.00;

tel. kont. 784 343 649 / 507 971 669.

 Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki – 200 zł.

 

 

 

Krzysztof-Wielicki-page-002

‚WAŻNE!!!

          Od 15 stycznia 2020 roku dyżury Zarządu Klubu PTTK Osiek odbywać się będą w każdą środę (oprócz świąt) w godz. 17.00 – 18.00 w biurze Sołtysa Gminy Osiek, Osiek ul. Główna 125; tel. kontaktowy 697 530 468;

 

Zarząd Klubu 

pttk-osiek2

KRAKÓW – PODGÓRZE

            Klub PTTK Osiek zaprasza 29.02.2020 r. na wycieczkę z cyklu „Kraków znanyi nieznany”- PODGÓRZE

            Podgórze - to dawne Wolne Królewskie Miasto. Podgórze to także opowieść o Ocaleniu. O ocalałych z Zagłady Żydach, ocalałych Polakach, humanistycznych wartościach, które przetrwały największy koszmar historii, o ocalałych murach dawnego getta i pamięci tych, którzy ratowali innych, narażając własne życie. 

PROGRAM:

Wyjazd z Osieka o godz.8:00 (przystanek autobusowy przy SP1).

Nasza spacerowa podróż po prawobrzeżnej części Krakowa rozpocznie się przed Ratuszem dawnego Podgórza i prowadzić będzie przez następujące zakątki:

- kościół św. Józefa,

- kamieniołom Jana Pawła II,

- zaklęty w czarach park Bednarskiego,

- tajemniczy kopiec Kraka,

- dawny plac Zgody, dziś plac Bohaterów Getta,

- dom najsłynniejszego w Krakowie aptekarza Tadeusza Pankiewicza, który ocalił setki Żydów,

- jedyne ocalałe mury getta żydowskiego,

- Emailwarenfabrik Oskara Schindlera, który ocalił tysiące Żydów.

Planowany powrót do Osieka ok. godz.17:30.

 

KOSZT WYCIECZKI: członkowie PTTK – 80 zł, sympatycy - 85 zł

Świadczenia:

- przejazd autokarem,

- ubezpieczenie,

- opieka przewodnika,

- bilety wstępów

 

Zapisy od 15.stycznia 2020 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek ul. Główna 125 biuro Sołtysa- w środy w godz. 17:00 – 18:00,tel. 697 530 468,

 

W pierwszym tygodniu zapisy tylko dla członków PTTK!

Przy zapisie obowiązuje wpłata!!!                                              ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

pttk-osiek2

KOMUNIKAT!

            Zarząd Klubu PTTK w Osieku informuje, że wpłaty za kulig (25.01.20) należy dokonać w dniach 8. i 15.stycznia 2020 r. (termin ostateczny!). 20 grudnia dyżuru Zarządu  nie będzie.

 

 

KOMUNIKATY !!!

            Zarząd Klubu PTTK Osiek informuje członków PTTK, że w terminie od 6.12.2019 r. - 28.02.2020 r. można dokonywać opłat za znaczki organizacyjne na rok 2020.
Opłata wynosi:

- N – 65 zł,
- U – 40 zł,|
- UM – 30 zł

                  Zarząd Klubu PTTK Osiek powiadamia wszystkich zainteresowanych o zmianie terminu dyżuru.  Od stycznia 2020r. dyżury odbywać się będą w każdą środę (oprócz świąt) w godz. 18:00 – 19:00 w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.

 

Prezes Zarządu

Stanisław Syty

pttk2

PLAN WYCIECZEK NA ROK 2020
KLUBU PTTK OSIEK

 

25.01.2020     Kulig – Laliki

29.02.2020     Kraków znany i nieznany – Podgórze

14.03.2020     Rezerwat Pazurek (k. Olkusza) – Racławice – Niezwojowice

5.04.2020       Niedziela Palmowa w Tokarni

30.05.2020     Moszna – Kamień Śląski – Pławniowice

27.06.2020     Gorce – Turbacz

18.07.2020     Krajobrazy Świętokrzyskie – Ponidzie

22.08.2020     Pieniny

26.09.2020     Ojcowski Park Narodowy – zakończenie sezonu

24.10.2020     Beskid Wyspowy – Luboń Wielki

14.11.2020     Dolina Wodącej jesienią

 

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROPONOWANYM PROGRAMIE!

 

INNE PROPOZYCJE:

TRZY DNI W PRADZE – termin podany w najbliższym czasie

MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU – termin podany w najbliższym czasie

WYCIECZKI ROWEROWE PO OKOLICY – ogłaszane na bieżąco

 

pttk2

KULIG – LALIKI

Klub PTTK Osiek zaprasza 25.01.2020 r.
na kulig na Ziemię Żywiecką

PROGRAM:

- Wyjazd z Osieka o godz.12:30 (przystanek autobusowy przy SP1).

- Laliki  ”ZAJAZD NA GRONICKU” – kulig i ognisko z kiełbaskami i grzańcem przy dźwiękach muzyki kapeli góralskiej (ok.3 godziny) – powrót do Zajazdu – biesiada (gorący posiłek, zimna płyta, ciasto, kawa, herbata).

Wyjazd z Lalik o 22:00.

Powrót do Osieka godz.23:00 – 24:00.

 

KOSZT WYCIECZKI:

członkowie PTTK:                                               niezrzeszeni:

dorośli -110 zł                                                   dorośli – 115 zł

dzieci – 95 zł                                                       dzieci – 100 zł

 

Świadczenia: przejazd autokarem – ubezpieczenie- opieka organizatora -

gorący posiłek;

 

Zapisy od 29.11.19 r. w siedzibie Klubu PTTK Osiek – Klub „Centrum” w Osieku, Główna 125 – w piątki w godz. 17:00 – 18:00, tel. 697 530 468.

W pierwszym tygodniu zapisy tylko dla członków PTTK!

 

 Przy zapisie obowiązuje wpłata!

ZAPRASZAMY!

 

KOMUNIKAT!

            Zarząd Klubu PTTK w Osieku informuje, że zebranie sprawozdawcze za rok 2019 odbędzie się 3.12.2019 r. o godz. 16:00 w Klubie „Centrum”  w Osieku ul. Główna 125.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa!

 

Zarząd Klubu
Prezes – Stanisław Syty

pptk-osiek


WIELICZKA
Klub PTTK Osiek zaprasza 23.11.2019r. na rodzinną wycieczkę do Wieliczki

PROGRAM:

Wyjazd o godz. 7.00 - Osiek – przystanek autobusowy przy SP1

Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”:
- Trasa Turystyczna i Muzeum Żup Krakowskich (pod ziemią)
- spacer w Tężni solnej
- Zamek Żupny (na powierzchni)

Planowany powrót – godz.17.00 -18.00

Koszt wycieczki:

Emeryci i uczniowie – 70 zł, pozostali uczestnicy – 90 zł.

Świadczenia:
- przejazd autokarem,
- ubezpieczenie,
- opieka pilota,
- bilety wstępów

Zapisy w siedzibie Klubu PTTK Osiek – Klub „Centrum” w Osieku, Główna 125 – w piątki  w godz. 17.00 – 18.00tel. 697 530 468.

Przy zapisie na wycieczkę obowiązuje wpłata!

ZAPRASZAMY!!