Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

 Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek
Inspektor Ochrony Danych
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Kontakt do IOD:
a) e-mail: iod@kultura.osiek.pl
b) listownie na adres korespondencyjny:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie z dopiskiem „dla IOD”.

Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych zarówno w formie e-mail jak i listownie udostępniają Państwo swoje dane osobowe w sposób dobrowolny na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażonej przez Panią/Pana w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD.

Inspektor Ochrony Danych udzielając Pani/Panu odpowiedzi na otrzymaną korespondencję od Pani/Pana będą wypełniać obowiązek informacyjny wobec Pani/Pana danych osobowych.