Otwarcie siłowni od 8 czerwca 2020 r.

ZALECENIA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSIEKU 
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

od dnia 8 czerwca 2020 r. do odwołania

1. Z siłowni może jednocześnie korzystać maksymalnie 5 osób.
2. Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe) zaleca się korzystanie z ćwiczeń bez obecności innych osób lub zaniechanie korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
3. Należy utrzymać odległość co najmniej 2 m między użytkownikami.
4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń i po ich ukończeniu należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk jest dostępny przy wejściu do siłowni.
5. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować używane urządzenie przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji powierzchni.
Wszystkie urządzenia dezynfekowane są przez obsługę po zamknięciu siłowni.
6. Nie zaleca się korzystania z szafek na ubrania.

 

Informujemy, że siłownia będzie otwarta
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 20:00.