Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 20-21 czerwca 2020 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 20-21 czerwca 2020 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy:

  1. Zapewnienie minimum 30 kompletów biesiadnych (ławek i stołów) z odpowiednią ilością parasoli do ustawienia w ogródku gastronomicznym,
  2. Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki, steki itp.)

i innych potraw plenerowych (np. typu fast food),

  1. Minimum  5 dystrybutorów z piwem) oraz  stoiska z napojami chłodzącym (z wyłączeniem opakowań szklanych),
  2. Zapewnienie bezpłatnych posiłków i napojów na rzecz organizatora w ilości 250 szt. wydawanych na bloczki opieczętowane przez  GCKCiS),
  3. Zapewnienie bezpłatnego cateringu dla występujących artystów (zgodnie z riderami zespołów),
  4. Zapewnienie ciepłego posiłku (np. grochówka, gulasz  w miskach styropianowych+ napój) dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego (około 700 porcji).

Na dystrybucję  produktów, o których mowa w pkt. 2 i 3 wybrany Oferent otrzyma od organizatora wyłączność.

Organizator zastrzega możliwość ustawienia stoisk z artykułami nie wymienionymi powyżej np. zabawki, balony).

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:

- utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez wszystkie stoiska,

- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,

- proponowana cenę posiłku dla uczestników Rajdu,

- cennik obowiązujący podczas imprezy produktów takich jak: kiełbasa, kaszanka, karkówka, piwo lane 0,5 l, woda 0,5 l.

- specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość dystrybutorów do piwa, ilość miejsc siedzących),

- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk handlowych,

- zapotrzebowanie na energię elektryczną,

- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

W przypadku wybrania oferty zobowiązany jest do wykupienia koncesji na sprzedaż piwa w Urzędzie Gminy w Osieku.

Oferty należy składać do dnia 31marca 2020 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

 

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.