Zapytanie ofertowe na obsługę rekreacyjną podczas Dni Osieka, które odbędą się 20-21 czerwca 2020 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę rekreacyjną podczas Dni Osieka,  które odbędą się 20-21 czerwca 2020 r.  przy Urzędzie Gminy w Osieku,  ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy:

  1. Zapewnienia atrakcji dla dzieci typu „wesołe miasteczko” (dmuchane zjeżdżalnie, zamki do skakania, karuzele, trampoliny  itp.),
  2. Przy urządzeniach rekreacyjnych jest możliwość ustawienia stoisk z zabawkami.

 

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:

- utrzymać ład i porządek na użytkowanym terenie,

- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności,

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,

- cennik na urządzenia rekreacyjne obowiązujący podczas imprezy,

- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk handlowych,

- zapotrzebowanie na energię elektryczną,

- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

Kryterium wyboru będzie:

- atrakcyjność i zróżnicowanie oferty,

- wysokość proponowanej kwoty wyrażona w złotych.

 

Oferty należy składać do dnia 31 marca 2020 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub  pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.