***ZAPRASZAMY***ALICJA MAJEWSKA i WŁODZIMIERZ KORCZ***30.03.2019***godz. 18:00***Sala WDK w Osieku***

MAJEWSKA

 Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
Operacja:
„Koncert promujący wydanie folderu i mapy gminy Osiek propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe”
Cel operacji:
„Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu, mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.”

Operacja finansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”