Gala noworoczna – od czardasza do kankana, przedstawienie „Operetka wczoraj i dziś”

5 styczna gościliśmy Teatr Muzyczny IWIA. „Operetka wczoraj i dziś” to połączenie melodii z najpiękniejszych operetek świata. Twórcami i głównymi solistami było małżeństwo Izabeli i Marcina Witwickich. Muzyczne i sceniczne doświadczenie zaowocowały precyzyjnym połączeniem linii melodycznych utworów, dając całość jednolitego spektaklu muzycznego. Niezwykła melodia i rytmika tańców zachęcała widzów do uczestnictwa w odgrywanym spektaklu. Akcja widowiska osadzona była w wiedeńskich salonach. Główni bohaterowie operetki to elita. Pokazano w spektaklu życie wyższych sfer, ich hulaszczy tryb życia oraz rozgrywki pomiędzy arystokracją a jej służbą, co dało widzom gwarancję dobrej zabawy. Artyści śpiewali między innymi arie z operetek (Księżniczki Czardasza, Wesołej Wdówki, Hrabiny Marica, Giuditta czy Barcelona Clivia). W wykonaniu artystów zobaczyliśmy też baletowe wykonanie walca, polkę i kankana. To kolejny rok z galą noworoczną przygotowaną przez dyrektor Centrum Kultury, Czytelnictwa i sportu w Osieku panią Krystynę Dusik. Spotkanie noworoczne zakończyło się toastem.

Rozalia Ćwiertnia