Wakacje 2018 – Regulamin, warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje

REGULAMIN ZAJĘĆ „WAKACJE 2018” W OSIEKU I GŁĘBOWICACH

Organizator:

Organizatorem wypoczynku dla dzieci „Wakacje 2018” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku ul. Główna 94, 32-608 Osiek. NIP: 549-10-49-081

Zapisy trwają od 11.06.2018 do 22.06.2018r. w Bibliotece Publicznej w Osieku i świetlicy przy WDK w Głębowicach u p. Ewy Blarowskiej:

Biblioteka Publiczna, ul. Główna 125, 32-608 Osiek; tel. 33 84 58 155

Świetlica w WDK w Głębowicach, ul. Oświęcimska 8, 32-608 Osiek; tel. 33 87 55 550.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na formy wypoczynku składają się cztery wyjazdy, teatrzyk w Osieku lub zajęcia świetlicowe w Głębowicach. Koszty przejazdów i teatrzyku ponosi Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

„Wakacje 2018” odbywają się w terminach: 26.06.–28.06.2018; 3.07.2018; 5.07.2018 r.

1. Organizator przewidział cztery wyjazdy i jedne zajęcia stacjonarne, zarówno w Osieku, jak i Głębowicach. Uczestnicy “Wakacji 2018” przebywają pod opieką wychowawców w podanych poniżej terminach i godzinach:

26.06.2018 r. – wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęcimiu na animowany film przygodowy „Uprowadzona księżniczka”. Zbiórka w Osieku 8.40 (Zbiórka w Głębowicach: 8.50), planowany powrót ok. 12.30. Koszt 15 zł.

27.06.2018 r. – Osiek: teatrzyk w sali WDK w Osieku (ul. Główna 125, pt. „Kozucha Kłamczucha”, wstęp wolny dla wszystkich dzieci. Czas trwania spektaklu: godz. 10.00–11.00. Bezpłatnie. Głębowice: w sali WDK w Głębowicach odbędą się zajęcia świetlicowe (luźny strój, buty sportowe).

28.06.2018 r. – wyjazd do stadniny koni „Ikarion” w Bobrku (zajęcia zorganizowane, ognisko, kiełbaski). Zbiórka w Osieku 8.40 (Zbiórka w Głębowicach: 8.50), planowany powrót ok. 13.30. Koszt 30 zł.

03.07.2018 r. – wyjazd do Warowni Pszczyńskich Rycerzy (pakiet edukacyjny królewski, posiłek); Zbiórka w Głębowicach: 7.40 (Zbiórka w Osieku 7.50), planowany powrót ok. 13.00. Koszt 40 zł.

05.07.2018 r. – wyjazd na basen do Brzeszcz (ok. 2 godz., kawiarenka); Zbiórka w Głębowicach: 8.50 (Zbiórka w Osieku 9.00), planowany powrót ok. 13.00. Koszt 15 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

2. Na Zajęcia zapisywane są dzieci pomiędzy 7 a 12 rokiem życia. Uczestnik wyjazdów musi najpóźniej w dniu 25.06.2018 r. ukończyć 7 lat.

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki lub miejsca zbiórek i z powrotem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.

6. Uczestnik nie może odstępować opłaconych wycieczek osobom trzecim.

7. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów powyższego regulaminu.

9. Wniesienie opłaty za wyjazdy jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Uczestnicy “Wakacji 2018” mają prawo do spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich wycieczkach i zajęciach.

11. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, zwłaszcza godzin zbiórek, kulturalnie zachowywać się, przestrzegać zasad poruszania się po drogach, uczestnik “Wakacji 2018” zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do warunków atmosferycznych (wygodne buty, w razie niepogody kurtkę przeciwdeszczową, luźny strój i buty sportowe na zajęcia świetlicowe, strój kąpielowy na basen itp.).

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kolejnych wycieczkach/zajęciach.

13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć/wycieczek oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

14. Opłata za udział dziecka we wszystkich wycieczkach wynosi 100 zł. Są to koszty biletów wstępu i innych artykułów potrzebnych do realizacji wypoczynku (m.in. opłata przeznaczona zostanie na zakup kiełbasek w stadninie koni).

15. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

  • Dokonać wpłaty za wyjazdy z góry tj. najpóźniej w dniu 22.06.2018 r. do godziny 18.00, jedynie po dokonaniu wpłaty dziecko wpisane zostanie na listę uczestników, całkowity koszt 100 zł.
  • Odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
  • Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z zajęć.
  • Zgłosić najszybciej jak się da rezygnację z zajęć.
  • Wypełnić formularz zgód na udział w zajęciach i wyjazdach oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej www.kultura.osiek.pl oraz w Bibliotece Publicznej w Osieku.

16. Zarządzeniem Dyrektora GCKCiS na program „Wakacje 2018” przyjmowanych jest 40 uczestników, w tym 25 osób z Osieka i 15 z Głębowic.

17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Agnieszką Hudecką w godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Osieku.

Wszystkie formularze dostępne są także u p. Blarowskiej w Głębowicach.