REGULAMIN PORZĄDKOWY dla osób uczestniczących w imprezie masowej na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku w dniu 25.06.2017r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY

dla osób uczestniczących w imprezie masowej

 na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku

 

 1. W imprezie na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku mogą uczestniczyć osoby akceptujące warunki regulaminu.
 2. Uczestnikom zabrania się:
 • wnoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi,
 • posiadania i spożywania alkoholu na terenie Boiska – przepisy reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504),
 • niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,
 • palenia ognisk,
 • wprowadzania psów,
 • wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia,
 • zachowań wykraczających poza normy społeczne.
 1. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod  opieką osób dorosłych.
 2. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora imprezy.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników.
 4. Służba porządkowa organizatora ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejszy regulamin.
 5. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przebiegu imprez prosimy kierować  do biura: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 94.

Dyrektor GCKCiS w Osieku

 

Regulamin będzie udostępniony przed imprezą  na stronie www.kultura.osiek.pl oraz w dniu imprezy w punkcie informacyjnym, w miejscu dobrze widocznym.

Wakacje z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na zajęcia wakacyjne organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Zajęcia odbywać się będą w dniach 27.06-30.06. oraz 4.07-6.07. Zaplanowaliśmy 4 wyjazdy: 28 czerwca wyjazd do Inwałdu, gdzie zwiedzimy średniowieczną warownię i Park Miniatur, 4 lipca spróbujemy swych sił w Mini parku linowym na Czarnym Groniu w Rzykach, 5 kąpiemy się na basenie w Brzeszczach a  6 lipca zobaczymy film animowany „Gru, Dru i Minionki” w Planet Cinema w Oświęcimiu.  Z kolei na zajęciach świetlicowych pobawimy się w różne gry ruchowe i nie tylko.

Zapisy w Bibliotece Publicznej w Osieku. (budynek Urzędu Gminy, I piętro, p. 10; nr tel. 33 84 58 155) i świetlicy w Głębowicach (u p. Blarowskiej; nr tel. 33 87 55 550).

Ilość miejsc ograniczona. Rodzice pokrywają tylko koszty biletów wstępu, za przejazdy płaci organizator.

Poniżej przedstawiamy program zajęć dla dzieci organizowanych przez GCKCiS w Osieku.

Wakacje