Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje, że najlepszą ofertę na obsługą akustyczną i oświetleniową podczas Dni Osieka, które odbędą się 24 – 25 czerwca 2017r. przy Urzędzie Gminy w Osieku,  ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia złożyła firma FHU J. Garlacz z Chełmka.

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty.

Dzień kota w bibliotece!

16 lutego gościliśmy przedszkolaki z grupy Sarenek z ZSP nr 1 w Osieku. Postanowiliśmy uczcić razem z maluchami szczególny dzień w roku – mianowicie Dzień Kota. Porozmawialiśmy sobie o domowych przyjaciołach i okazało się, że co drugie dziecko ma swojego pupila. Dzięki temu sprawnie i z przykładami udało nam się przekazać innym dzieciom, na czym polega opieka nad kotem. Przede wszystkim wszyscy przyznaliśmy, że nie wolno krzywdzić zwierząt. Dowiedzieliśmy się również wielu ciekawostek, np. jak się nazywają kocie wąsy czy dlaczego koty widzą w nocy. Każde dziecko pokazało też, jak wygląda koci grzbiet. Wiele uciechy dały poszukiwania wizerunków kotków, a później uporaliśmy się z plagą białych, papierowych myszek – przedszkolaki-kotki wyłapały je wszystkie, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Razem czytaliśmy słynną rymowankę o chorym kotku, a potem dzieci z wielkim zainteresowaniem przejrzały książki o kotkach, które przygotowaliśmy. Z wielkim żalem pożegnaliśmy maluchy, zachęcając je jednocześnie do odwiedzenia biblioteki z rodzicami. Wielu z nich wzięło to sobie do serca i poszerzyło grono małych czytelników, dlatego takie akcje są bardzo potrzebne – rozwijając pasje czytelnicze od najmłodszych lat, dajemy naszym dzieciom szansę na lepszy rozwój w późniejszej edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Obsługa rekreacyjna podczas Dni Osieka 24 – 25 czerwca 2017r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę rekreacyjną podczas Dni Osieka,  które odbędą się 24 – 25 czerwca 2017r.  przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy zapewnienia atrakcji dla dzieci typu „wesołe miasteczko” (dmuchane zjeżdżalnie, zamki do skakania, karuzele, trampoliny  itp.).

Na obsługę w/w urządzeń oferent otrzyma wyłączność.

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:

- utrzymać ład i porządek na użytkowanym terenie,
- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,
- cennik na urządzenia rekreacyjne obowiązujący podczas imprezy,
- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

Kryterium wyboru będzie:

- atrakcyjność i zróżnicowanie oferty,
- wysokość proponowanej kwoty wyrażona w złotych.

Oferty należy składać do dnia 31 marca 2017r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub  pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl.
Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Obsługa gastronomiczna podczas Dni Osieka 24 – 25 czerwca 2017r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 24 – 25 czerwca 2017r.
przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy:

  1. Zapewnienie minimum 10 kompletów biesiadnych (ławek i stołów) z odpowiednią ilością parasoli do ustawienia w ogródku gastronomicznym.
  2. Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki, steki itp.) i innych potraw plenerowych (np. typu fast food).
  3. Minimum  5 dystrybutorów z piwem (z wyłączeniem opakowań szklanych) oraz  stoiska z napojami chłodzącymi.
  4. Zapewnienie bezpłatnych posiłków i napoi na rzecz organizatora w ilości 150 szt. (wydawanych na bloczki opieczętowane przez  GCKCiS).
  5. Zapewnienie ciepłego posiłku (np. grochówka, gulasz  w miskach styropianowych+ napój) dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego (około 800 porcji).

Na dystrybucję  produktów, o których mowa w pkt. 2 i 3 wybrany Oferent otrzyma od organizatora wyłączność.

Organizator zastrzega możliwość ustawienia stoisk z artykułami bądź potrawami nie wymienionymi w pkt. 2 i 3  (np. pop corn, wata cukrowa, gofry, lody gałkowe).

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:

- utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez wszystkie stoiska,
- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,
- proponowana cenę posiłku dla uczestników Rajdu,
- cennik obowiązujący podczas imprezy produktów takich jak: kiełbasa, kaszanka, karkówka, piwo lane 0,5 l,
- specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość dystrybutorów do piwa, ilość miejsc siedzących),
- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk handlowych,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

W przypadku wybrania oferty zobowiązany jest do wykupienia koncesji na sprzedaż piwa w Urzędzie Gminy w Osieku.

Oferty należy składać do dnia 17 marca 2017r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl.
Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy!!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Obsługa akustyczna i oświetleniowa podczas Dni Osieka 24 – 25 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę akustyczną i oświetleniową podczas Dni Osieka, które odbędą się 24 – 25 czerwca 2017r. przy Urzędzie Gminy w Osieku,  ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia.

I. Obsługa akustyczna i oświetleniowa obejmuje:

DUŻA SCENA – 25.06.2017 (wymiary sceny 10m x 12m):
- koncert zespołu ZAKOPOWER (Rider techniczny na stronie zespołu),
- koncert zespołu ŁZY (Rider techniczny na stronie wykonawcy),
- montaż backline u i próba dźwiękowa w ustalonych godzinach,
- wynajem sceny o wymiarach 10m x 12m oraz dwóch namiotów na garderoby o wym. min.3m x 3m,
- wynajem agregatu prądotwórczego.

MAŁA SCENA – 24.06.2017 sobota (wymiary sceny 8m x 10 m):
- zabawa taneczna z miejscowym zespołem muzycznym (gotowość techniki akustycznej i oświetleniowej na godzinę 16.00) do godz. 2 dnia następnego.

MAŁA SCENA – 25.06.2017 niedziela:
- występy miejscowych chórów i zespołów artystycznych w godz. 13.00 – 18.00.

II.  Oferta powinna zawierać:

- proponowaną cenę brutto,
- doświadczenie oferenta w zakresie obsługi podobnych imprez plenerowych,
- aktualne atesty na niepalność użytego sprzętu i materiałów.

III. Ofertę należy złożyć do 17 marca 2017r. do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek;  osobiście lub e-mailem centrumkultury@osiek.pl.
Kontakt w sprawie ofert pod nr tel. 33 4841888.

IV. W terminie do 31 marca 2017r. organizator wyłoni firmę bądź zadecyduje o przeprowadzeniu dodatkowego etapu. Wszelkie informacje zostaną przekazane telefonicznie lub e‑mailem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!!