Zapytanie ofertowe na medale okolicznościowe z okazji 700-lecia Osieka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku ogłasza zapytanie ofertowe na medale okolicznościowe z okazji 700-lecia Osieka.

Zainteresowanych prosimy o oferty zawierające wycenę:

  1. Medal z mosiądzu, o średnicy 30 mm, dwustronnie wytłaczany, z kapsułą numizmatyczną – 1800 sztuk.
  2. Medal z mosiądzu, o średnicy 70 mm, dwustronnie wytłaczany,  z etui (w całości welurowe) – 100 sztuk.

Medale z jednej strony będą przedstawiać logo obchodów (wg dostarczonego projektu), z drugiej – herb Osieka i napis „JUBILEUSZ 700-LECIA OSIEKA”.

Termin wykonania zamówienia 5 czerwca 2017r.

Oferty prosimy nadsyłać na adres centrumkultury@osiek.pl w terminie do 7 maja 2017r.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje, że  do obsługi rekreacyjnej podczas Dni Osieka,  które odbędą się 24 – 25 czerwca 2017r.  przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia została wybrana firma BAJKOLANDIA.

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty.

KONKURSY Z OKAZJI OBCHODÓW 700-LECIA OSIEKA

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Osiek do  udziału w konkursach ogłoszonych z okazji obchodów 700 – lecia Osieka

1) KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA W OSIEKU”
   do pobrania: regulamin, załącznik do regulaminu

2) KONKURSU PLASTYCZY „POZDROWIENIA Z OSIEKA”
   
do pobrania: regulaminzałącznik do regulaminu

3) KONKURS LITERACKI „OPOWIEŚCI Z OSIEKA Z HISTORIĄ W TLE”
do pobrania: regulaminzałącznik do regulaminu

4) KONKURS FOTOGRAFICZNY „OSIEK MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
do pobrania: regulaminzałącznik do regulaminu 

5) KONKURS „700 LAT HISTORII OSIEKA”
   do pobrania: regulaminzałącznik do regulaminu

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA RODZINA W OSIEKU”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zwane dalej organizatorem we współpracy ze szkołami z terenu gminy Osiek.

 II. O konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia Osieka.
2. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas I-III z terenu gminy Osiek.
3. Konkurs ma na celu:
- rozbudzanie wyobraźni plastycznej,
- zachęcenie do poznawania historii i teraźniejszości swojej „małej ojczyzny”,
- pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania. 

III. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną pracę.
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Prace powinny być w formacie  A-3 wykonane dowolną techniką.
4. Prace należy składać w sekretariatach szkół do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15:00.
5. Prace na odwrotnej stronie powinny zawierać wypełnioną metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do regulaminu.
6. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane wykonawcy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.

IV. Ocena prac – nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura.osiek.pl a nagrody ręczone w dniu 25 czerwca podczas imprezy Dni Osieka.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
5. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jego organizatorów.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących formach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POZDROWIENIA Z OSIEKA”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zwane dalej organizatorem we współpracy ze szkołami z terenu gminy Osiek. 

II. O konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia Osieka.
2. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV – VI z terenu gminy Osiek.
3. Praca konkursowa powinna być projektem kartki pocztowej, inspirowanym krajobrazami, zabytkami, miejscami charakterystycznymi dla Osieka.

III. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną pracę.
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Prace powinny być w formacie A-4 wykonane dowolną techniką.
4. Prace należy składać w zamkniętej kopercie w Bibliotece Publicznej w Osieku, z dopiskiem „Konkurs plastyczny  II” do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15:00.
5. Prace na odwrotnej stronie powinny zawierać wypełnioną metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do regulaminu.
6. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane wykonawcy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.

IV. Ocena prac – nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura.osiek.pl a nagrody wręczone w dniu 25 czerwca podczas Dni Osieka.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
5. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jego organizatorów.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących formach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „OPOWIEŚCI Z OSIEKA Z HISTORIĄ W TLE”

 I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zwane dalej organizatorem we współpracy ze szkołami z terenu gminy Osiek.

II. O konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia Osieka.
2. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum z gminy Osiek.
3. Przedmiotem konkursu są prace literackie inspirowane miejscami, postaciami lub wydarzeniami historycznymi.
4. Konkurs ma na celu:
- rozbudzanie wyobraźni literackiej,
- poznanie historii swojej „małej ojczyzny”,
- pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
5. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na kategorie wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI
- uczniowie gimnazjum. 

III. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną pracę. Praca powinna mieć objętość min. 2 strony formatu A4, pisane czcionką 12, z zachowaniem odstępów 1,5.
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3.Prace należy dostarczyć w formie wydruku oraz przesłać w formie elektronicznej na adres biblioteka@osiek.pl
4. Prace należy składać w sekretariatach szkół, w kopertach z dopiskiem „Konkurs literacki” do dnia 26 maja 2017r. do godz. 15:00.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.

IV. Ocena prac – nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura.osiek.pl a nagrody wręczone w dniu 25 czerwca podczas imprezy Dni Osieka.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jego organizatorów.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących formach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OSIEK MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

 I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zwane dalej organizatorem we współpracy ze szkołami z terenu gminy Osiek.

II. O konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia Osieka.
2. Konkurs skierowany jest do  uczniów gimnazjum z terenu gminy Osiek.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii związanych tematycznie z Osiekiem. Motywem przewodnim mogą być krajobrazy, zabytki, architektura i mieszkańcy miejscowości.

III. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace.
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Fotografie mogą  być kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 20×30 cm oraz w postaci elektronicznej na płycie CD (format JPG, duża rozdzielczość).
4. Prace należy składać w sekretariatach szkół, w kopertach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15:00.
5. Prace powinny  zawierać dołączoną, wypełnioną metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do regulaminu.
6. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane wykonawcy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.

IV. Ocena prac – nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura.osiek.pl a nagrody wręczone w dniu 25 czerwca podczas Dni Osieka.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
5. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jego organizatorów.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących formach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

 

REGULAMIN KONKURSU„700 LAT HISTORII OSIEKA”

 I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zwane dalej organizatorem we współpracy ze szkołami z terenu gminy Osiek. 

II. O konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia Osieka.
2. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV-VI z gminy Osiek.
3. Celem konkursu jest:
- poznanie historii swojej miejscowości,
- rozbudzanie zainteresowania teraźniejszością Osieka,
- pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.

III. Warunki uczestnictwa
1. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 5 czerwca. Każda szkoła typuje 3 finalistów, którzy wezmą udział w finale gminnym;
2. Finał gminny odbędzie się w dniu 12 czerwca w Klubie Centrum w Osieku.

 IV. Ocena prac – nagrody
1. Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kultura.osiek.pl a nagrody wręczone w dniu 25 czerwca podczas imprezy Dni Osieka.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

V. Terminarz konkursu
Termin trwania konkursu ustala się na okres: od 10 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.

 

 

Wystawa „Osieczanie w Armii Andresa”. Klasa VI z „Dwójki” na lekcji historii w bibliotece

Od ponad tygodnia można zobaczyć w Bibliotece w Osieku wystawę pt. Osieczanie w Armii Andresa. Przedstawia ona losy naszych bohaterów – osieczan służących w II Korpusie Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Monika Jeiełek i Aleksandra Wykręt, uczennice kęckiego liceum im. S. Wyspiańskiego podjęły się trudu upowszechniania lokalnej  historii, przybliżenia mieszkańcom sylwetek „zwykłych” sąsiadów w ramach projektu SDiM.

W trudnych czasach walki o niepodległość naszej Ojczyzny nikt nie myślał o bohaterstwie. Każdy dobry obywatel robił więc to, co robić należało, by ochronić siebie, swoją rodzinę, swój kraj – swoją przyszłość. Z perspektywy czasu jest to dla nas oczywiste – wiemy, że wielu walczyło, wielu zginęło, wielu zostało rannych, wielu nie powróciło do swych rodzin. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, jak wielu osieczan, naszych dziadków, wujków, sąsiadów poświęciło się dla nas. Uczennice Ola i Monika chcą pokazać, że nawet w małych społecznościach mamy bohaterów. Na przygotowanej przez nie wystawie możemy obejrzeć sylwetki osieczan walczących w II Korpusie Polski, skany dokumentów, odznaczeń, zdjęcia sprzed stu lat. Dziewczyny przygotowały również lekcję historii i zaprosiły p. Magdalenę Kramarczyk z klasą VI z SP nr 2, aby wysłuchali wykładu na temat działań podejmowanych przez Armię gen. Andersa. Młodzież wysłuchała ze skupieniem opowieści dziewczyn.

Wystawę chętnie oglądają też Czytelnicy – wypełniają również anonimowe ankiety dotyczące osieckich bohaterów. Właśnie dlatego, że wystawa cieszy się takim zainteresowaniem, postanowiliśmy przedłużyć nieco ekspozycję – będzie można ją oglądać do 18 kwietnia.

Serdecznie zapraszamy!