Kontakt

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
ul. Główna 94
32-608 Osiek

tel./fax. 33 48 41 888

NIP: 549-10-49-081
REGON: 357178856
ABS Bank Spółdzielczy: 91 8110 1023 2005 0331 9955 0001

Dyrektor: Krystyna Dusik
email: centrumkultury@osiek.pl