Echa Osieka

eo_01_2014

eo_logo

Wydawcą „Echa Osieka” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Siedziba redakcji mieści się w Gminne Bibliotece Publicznej w Osieku przy ul. Główna 125. Dyżury redakcji odbywają się we wtorki od 8:30 do 12:00 w bibliotece, natomiast  ogłoszenia są przyjmowane codziennie.

Redaktor naczelny:  Rozalia Ćwiertnia
tel. 33 84 58 155
email: eo@osiek.pl

Sekretarz:  Zofia Piechocińska
Dział sportowy:  Magdalena Jasińska
„Echa Szkolne”: Marta Kramarczyk, Magdalena Kramarczyk, Anna Kacorzyk, Jadwiga Szałajko
Skład i opracowanie graficzne:  Grafikon
Korekta:  Agnieszka Hudecka