Echa Osieka

eo_01_2014

eo_logo

Wydawcą gazety „Echa Osieka” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Redaguje kolegium w składzie:
Krystyna Czerny – redaktor naczelny
Zofia Piechocińska – sekretarz

Dział sportowy:
Magdalena Jasińska

„Echa szkolne”:
Marta Kramarczyk
Magdalena Kramarczyk
Anna Kacorzyk

Skład i opracowanie graficzne:
GRAFIKON Wadowice

Korekta: Agnieszka Hudecka

Kontakt z redakcją: eo@osiek.pl

Adres redakcji:
ul. Główna 125
32-608 Osiek
tel. 33 845 81 55

Dyżury redakcyjne odbywają się wtorki w godzinach od 10.00 do 13.00

Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Bibliotece Publicznej w Osieku.

Numery archiwalne – kliknij