Echa Osieka

eo_01_2014

eo_logo

Wydawcą „Echa Osieka” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Siedziba redakcji mieści się w Gminne Bibliotece Publicznej w Osieku przy ul. Główna 125. Dyżury redakcji odbywają się we wtorki od 8:30 do 12:00 w bibliotece, natomiast  ogłoszenia są przyjmowane codziennie.

Redaktor naczelny:  Rozalia Ćwiertnia
tel. 33 84 58 155
email: eo@osiek.pl

Sekretarz:  Małgorzata Boba
Dział sportowy:  Bartłomiej Kasperczyk, Magdalena Jasińska
„Echa Szkolne”:  Marta Kramarczyk, Magdalena Kramarczyk, Anna Kacorzyk, Alina Handzlik
Skład i opracowanie graficzne:  Grzegorz Kozioł
Korekta:  Marta Kramarczyk