140 lat Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach

orkgl2014_30Blisko pół roku trwały przygotowania do obchodów 140lecia amatorskiej orkiestry Dętej w Głębowicach. Rozpoczęto je od przygotowywania archiwalnych zdjęć i tekstu do napisania publikacji pt. ,,140 lat Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach,, , którą można było nabyć na stoisku z księgą pamiątkową orkiestry, a także w bibliotece.
3 maja to pamiętna data bowiem 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Zostało ono wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r.  (223lata temu). Od 1946 roku aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było zakazane przez władze. To także ważne święto dla całej parafii bowiem to święto kościelne – NMP Królowej Polski, to także święto całej wsi bowiem ich orkiestra obchodziła jubileusz 140 lat istnienia, a to wielka sprawa.Dzieje orkiestry,przypomnienie:

Trzeba je rozpocząć od lat siedemdziesiątych XIX wieku. Prawie 150 lat temu proboszczem w Głębowicach był ks. Bartłomiej Klima, chcąc uświetnić uroczystości kościelne zaprosił do Głębowic wiejską orkiestrę dętą z pobliskich Roczyn i był to zaczyn założenia orkiestry w Głębowicach, To właśnie w tym czasie, po tym zaproszeniu, organista a zarazem nauczyciel  ( Józef Gieruszczak) w szkole rozpoczął naukę czytania nut, a potem starzy i młodzi przychodzili na organistówkę ćwiczyć technikę gry na instrumentach.
Był  rok 1880, dwunastoosobowa orkiestra prowadzona przez ówczesnego organistę rozpoczęła występy na uroczystościach kościelnych i wiejskich i ta sama orkiestra gra i występuje do dnia dzisiejszego ( zmienia się tylko skład osobowy). O kolejach, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach głębowickiej orkiestry mogą czytelnicy przeczytać w wydanej publikacji
( bogato ilustrowanej), do czego bardzo zachęcam.
Ważna wiadomość ;
24 kwietnia tego roku na dorocznej Powiatowej Galii Kultury i Sportu zarząd powiatu w Oświęcimiu nagrodził wybitnych przedstawicieli ziemi oświęcimskiej reprezentujących świat kultury i sportu. Nagrodził p. Adama Salę -  kapelmistrza orkiestry dętej w Głębowicach. Pod kierownictwem p. Adama i dzięki jego staraniom orkiestra z Głębowic zdobyła wiele nagród i wyróżnień, a p. Adam z orkiestrą związany jest od 62 lat i jakże w tym miejscu nie schylić czoła – gratulujemy!!
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się  mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głębowicach. Mszę świętą odprawił ks. Jakub Studziński  (Głębowiczanin) w asyście diakona Marcina Hałasa. Podczas kazania ks. Jakub wielokrotnie wyjaśniał znaczenie słowa poświęcenie, poświęcenie czasu dla orkiestry, dla kolegów, przyjaciół, rodziny, znajomych, poświęcenie czasu na chwałę Bożą- branie udziału w uroczystościach świeckich i kościelnych. To taka właśnie jest orkiestra głębowicka, nie zabrakło jej nigdy na żadnej ważnej uroczystości i za to jej dziękujemy, podkreślił w kazaniu ks. Jakub.
Niezwykle miłym akcentem uroczystości jubileuszowych były podziękowania i życzenia dla jubilatki.
Jako pierwszy wystąpił wójt Jerzy Mieszczak z życzeniami dalszych sukcesów i jubileuszy, kolejno przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny życzył co najmniej kolejnych 140lat, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie p. Józef Kała podziękował jubilatom za wytrwałość i życzył dalszych sukcesów, natomiast członek zarządu powiatu p. Andrzej Kacorzyk w imieniu starosty Józefa Krawczyka odczytał list gratulacyjny. Kolejno życzenia i gratulacje na ręce prezesa Józefa Siwka i kapelmistrza Adama Sali składali:
KGW Głębowice-prezes Helena Matyjasik, OSP Głębowice – prezes Jerzy Obstarczyk, radny RG Osiek- Bogdan Sobecki, sołtys wsi- Joanna Zygmunt, dyrygent chóru Wrzos – Leszek Górkiewicz, górnicy, Stowarzyszenie Ziemi Głębowickiej, orkiestra dęta z Osieka i przedstawiciele okolicznych orkiestr. Natomiast za zmarłych członków orkiestry zebrani wspólnie odmówili modlitwę i uczczono ich odejście minutą ciszy.
Podziękowania  były i w drugą stronę, od Jubilatki dla:
wójta Osieka Jerzego Mieszczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa p. Krystyna Dusik i wicewójta Marka Jasińskiego, podziękowania i statuetki wręczył prezes  Józef Siwek.
Kolejne podziękowania dla seniorów: Józefa Lichańskiego, Karola Lichańskiego, Franciszka Michalaka, Stanisława Siwka, Bolesława Górkiewicza, Stanisława Sali, Albina Górkiewicza, Adama Górkiewicza, Stanisława Górkiewicza, Alojzego Pawlicy, Józefa Sali, Stanisława Niedzieli, Stanisława Górkiewicza, Stanisława Sali, Jana Brońki i Stanisława Piskorza. Podziękowano też przedstawicielom okolicznych orkiestr, a to: z Oświęcimia, Wieprza i Hecznarowic.
Sponsorom:
p. Józefowi Tomczyk, Jadwidze Obstarczyk i Dariuszowi Kasperek.
Prezes orkiestry dziękował też współpracownikom: dyrektorowi ZSP w Głębowicach p. Andrzejowi Sokalskiemu, prezes KGW Helenie Matyjasik i prezesowi OSP Jerzemu Obstarczyk ( na tych ludzi zawsze można liczyć). Wszystkim tym osobom wręczono pamiątkowe statuetki.
Na wniosek wójta Jerzego Mieszczaka Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dla: kapelmistrza Adama Sali,  członków  orkiestry: Zbigniewa Wolasa, Krzysztofa Wandora, Ryszarda Nowaka, Kazimierza Sali, Andrzeja Brońka, Roberta Lichańskiego, Mirosława Matyjasik, Pawła Rybę, Józefa Siwka i Adama Urbańczyka. Odznaczenia wręczał wójt i przewodniczący Rady Gminy, kwiaty dyrektor GCKS i Cz w Osieku.
Po części oficjalnej koncertowała  jubilatka,  chór „Wrzos” pod dyrekcją Leszka Górkiewicza i zaproszone orkiestry z  Osieka, Polanki Wielkiej, Nidku i młodzieżowa amatorska orkiestra dęta z Głębowic pod kierunkiem Radosława Wysogląda. Pomimo zimnej i deszczowej aury uczestnicy wysłuchali utworów religijnych, poprzez światowe przeboje muzyki popularnej, utwory taneczne, kameralne, regionalne,  utwory filmowe muzyki klasycznej i nowoczesnej. Zaproszeni członkowie orkiestr otrzymali od jubilatki pamiątkowe statuetki które wręczał prezes orkiestry Józef Siwek, a członkom orkiestry jubilatki i młodzieżowej okolicznościowe znaczki.
Na zakończenie prezes jeszcze raz podziękował za uczestnictwo i wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości, szczególnie podziękował pocztom sztandarowym strażaków, młodzieży szkolnej i górników, a także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Głębowic. Uroczystości zakończył występ kubańskiego duetu „Eddy and Jony” i miejscowy zespół „Kameleon”.
Nad przebiegiem  imprezy czuwała i  całość prowadziła Katarzyna Brońka,Siwek.

Rozalia Ćwiertnia