„Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia”

plakat_2_-_warsztaty_kulinarne_Osiek_-_grant-1