Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku

 ZAPRASZA

na cykl spotkań w ramach zadania:

„Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia”
realizowanego w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

mieszkańców Doliny Karpia*

w październiku i listopadzie 2020

  • Spotkania warsztatowe (warsztaty z produkcji „Krówki Zatorskiej” i warsztaty kulinarne „Smaki Karpia Zatorskiego”) i zwiedzanie Izby Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia w Zatorze  plakat 
  • Warsztaty kulinarne z przygotowania potraw z tradycyjnego Karpia Osieckiego plakat 

 Zgłoszenia do udziału w spotkaniach są przyjmowane drogą mailową (si.wspolnasprawa@gmail.com) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek

 UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

* Wszystkie spotkania są dedykowane dla grup defaworyzowanych: kobiet i osób powyżej 50 roku życia