Drodzy Czytelnicy,

Od 11 maja otwieramy Bibliotekę Publiczną w Osieku. Filia w Głębowicach pozostanie nadal zamknięta.

W trosce o bezpieczeństwo Czytelników i pracowników Biblioteki wprowadzone zostały nowe zasady bezpiecznego korzystania z Biblioteki:

1. Biblioteka będzie czynna codziennie w godzinach 8-15.

2. W bibliotece, w miejscu wypożyczania książek, może przebywać jeden czytelnik w maseczce ochronnej lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości co najmniej 2 m od siebie.

3. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.

4. W punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem ustawione będą przesłony ochronne z pleksi. Bibliotekarz będzie wyposażony w rękawiczki ochronne, maskę lub przyłbicę.

5. Zwracane książki poddane zostaną 10-dniowej kwarantannie.

6. Stanowiska komputerowe będą nieczynne do odwołania.

7. Nie wykonuje się usług poligraficznych do odwołania.