Zapytanie ofertowe – „Obsługa rekreacyjna podczas Dni Osieka 23 – 24 czerwca 2018 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę rekreacyjną podczas Dni Osieka,  które odbędą się 23 – 24 czerwca 2018 r.  przy Urzędzie Gminy
w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy zapewnienia atrakcji dla dzieci typu „wesołe miasteczko” (dmuchane zjeżdżalnie, zamki do skakania, karuzele, trampoliny  itp.),

Na obsługę w/w urządzeń oferent otrzyma wyłączność.

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:
- utrzymać ład i porządek na użytkowanym terenie,
- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,
- cennik na urządzenia rekreacyjne obowiązujący podczas imprezy,
- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

Kryterium wyboru będzie:

- atrakcyjność i zróżnicowanie oferty,
- wysokość proponowanej kwoty wyrażona w złotych.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub  pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.