Zapytanie ofertowe – „Obsługa gastronomiczna podczas Dni Osieka 23 – 24 czerwca 2018 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 23 – 24 czerwca 2018 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

 W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy:

1. Zapewnienie minimum 10 kompletów biesiadnych (ławek i stołów) z odpowiednią ilością parasoli do ustawienia w ogródku gastronomicznym,
2. Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki, steki itp.) i innych potraw plenerowych (np. typu fast food)
3. Minimum  5 dystrybutorów z piwem (z wyłączeniem opakowań szklanych) oraz  stoiska z napojami chłodzącymi,
4. Zapewnienie bezpłatnych posiłków i napoi na rzecz organizatora w ilości 200 szt. wydawanych na bloczki opieczętowane przez  GCKCiS)
5. Zapewnienie ciepłego posiłku (np. grochówka, gulasz  w miskach styropianowych+ napój) dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego (około 700 porcji).

Na dystrybucję  produktów, o których mowa w pkt. 2 i 3 wybrany Oferent otrzyma od organizatora wyłączność.

Organizator zastrzega możliwość ustawienia stoisk z artykułami bądź potrawami nie wymienionymi w pkt. 2 i 3  (np. pop corn, wata cukrowa, gofry, lody gałkowe).

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:
- utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez wszystkie stoiska,
- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,
- proponowana cenę posiłku dla uczestników Rajdu,
- cennik obowiązujący podczas imprezy produktów takich jak: kiełbasa, kaszanka, karkówka, piwo lane 0,5 l,
- specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość dystrybutorów do piwa, ilość miejsc siedzących),
- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk handlowych,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

W przypadku wybrania oferty zobowiązany jest do wykupienia koncesji na sprzedaż piwa w Urzędzie Gminy w Osieku.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.