Spotkanie informacyjne „LSR w 2018

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2018″,

które odbędzie się 7 lutego (środa) 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt. zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO „RiM” na lata 2014-2020, wraz z niezbędną dokumentacją konkursową.

Na spotkanie zapraszamy potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza osoby tworzące miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

 

Link do ogłoszenia znajduje się na stronie:
http://dolinakarpia.org/artykul/257/spotkanie-informacyjne-lsr-w-2018