Karp osiecki i… piosenki biesiadne

DSCN5076

Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku wydało płytę chóru „Osieczanie” i booklet „Tradycja hodowli karpia w Osieku”. W książeczce dołączonej do płyty znajdziemy cenne informacje dotyczące początków i rozwoju gospodarki rybackiej na naszych terenach, które sięgają już XV wieku. W przystępnej formie przedstawiono nasz lokalny skarb, jakim jest tradycja hodowli karpia. Największe sukcesy przypadają na koniec wieku XIX, gdy Oskar Rudziński nabył osieckie ziemie, wprowadził wiele innowacji w hodowli ryb i dzięki swym staraniom doprowadził ją do światowego poziomu. W 1929 roku na  krajowej wystawie  we Lwowie karp osiecki otrzymał Złoty Medal. Dla przypomnienia dzięki staraniom miejscowych władz został  wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Mamy więc się więc czym chwalić.

W 2018 roku chór „Osieczanie” świętować będzie 35-lcie powstania. Wydanie płyty to doskonałe ukoronowanie twórczości zespołu, który jest ważną częścią życia kulturalnego i społecznego Osieka. Na płycie znalazło się 20 utworów ludowych i biesiadnych. Wśród nich możemy znaleźć m.in. W moim ogródeczku, Szumi jawor czy Que sera, sera.

 Płyta jest dostępna podczas koncertów i w Bibliotece Publicznej w Osieku.

Tytuł operacji: „Obchody 700-lecia Osieka – cykl imprez kulturalnych i edukacyjnych promujących rybackie dziedzictwo kulturowe.”

Operacja finansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”          

DSCN5082

LOGO poprawioneDOLINA_KARPIA_logo_poziom_RGB_CS4UE monochromatyczne poziom pl