Miesięczne archiwum: 2015

Regulamin porządkowy dla osób uczestniczących w imprezie masowej na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku w dniu 28.06.2015r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY

dla osób uczestniczących w imprezie masowej na terenie Boiska przy ZSP Nr1 w Osieku

1.   W imprezie na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku mogą uczestniczyć osoby akceptujące warunki regulaminu.

2.   Uczestnikom zabrania się:

  • wnoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi,
  • posiadania i spożywania alkoholu na terenie Boiska – przepisy reguluje Ustawa o         bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504),
  • niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,
  • palenia ognisk,
  • wprowadzania psów,
  • wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia,
  • zachowań wykraczających poza normy społeczne.

3.   Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod  opieką osób dorosłych.

4. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora imprezy.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników.

6. Służba porządkowa organizatora ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejszy regulamin.

7. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przebiegu imprez prosimy kierować  do biura: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, 32- 608 Osiek, ul. Główna 94

                                                            Dyrektor GCKCiS w Osieku