Miesięczne archiwum: 2014

Konferencja „Produkt tradycyjny i lokalny elementem promocji i szansą rozwoju regionu Doliny Karpia”

W związku z realizacją Projektu KIK 14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy serdecznie zapraszam Państwa do udziału konferencji – seminarium pt. „Produkt tradycyjny elementem promocji i szansą rozwoju regionu Doliny Karpia”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele samorządów Doliny Karpia, Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oświęcimiu, a także organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz producenci rolno – spożywczy.

W programie zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji i szansą rozwoju regionu na przykładzie realizacji projektu „Produkt Lokalny Małopolska”
  • „Dolina Karpia szansa na przyszłość..” Wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o produkt lokalny i środki SPPW – System grantów finansowych
  • Prezentacja i degustacja produktów tradycyjnych Doliny Karpia
  • Zobowiązania podatkowe w zakresie przetwórstwa płodów rolnych i ich sprzedaży przez producentów rolnych
  • Sprzedaż bezpośrednia i przetwórstwo produktów żywnościowych
  • Sieć dziedzictwa kulinarnego

Seminarium odbędzie się w dniu 19 września 2014r. o godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze – Plac Jana Matejki 1. Seminarium ma charakter otwarty dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką.

Program konferencji produkt tradycyjny wł