Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Hudecka

Ferie zimowe 2019 z GCKCiS – galeria zdjęć

Mroźna Grenlandia, teatr, pizza, zabawa i koty! W tych kilku słowach można streścić ferie w gminie Osiek.

W osieckiej sali WDK dzieci mogły obejrzeć przestawienie pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. W ciekawy i zabawny sposób aktorzy przestawili losy małego chłopca i jego chorego taty, którzy muszą walczyć o przetrwanie w mroźnej, niebezpiecznej krainie. Teatr „Blaszany Bębenek” poradził sobie świetnie z aranżacją opowieści, która dotyczyła niełatwego do zrozumienia dla najmłodszych tematu. Oprócz zabaw ruchowych dzieciaki śpiewały i doskonale się bawiły.

GCKCiS w Osieku już tradycyjnie podczas ferii zimowych zorganizowało wyjazd do bielskiego teatru kukiełkowego „Banialuka”. Tym razem mali osieczanie zobaczyli spektakl o krawcu Niteczce, który miał niezwykły dar – potrafił wszystko zaszyć, dzięki czemu został bohaterem, gdyż ocalił królestwo od zalania, zszywając chmury. Po spektaklu dzieci mogły wyszaleć się w Krainie Zabawy „Kropka”, gdzie do dyspozycji były trampoliny, piłki, labirynty, kolorowe kulki, drabinki, liny. Wielką atrakcją była możliwość wypieku własnoręcznie przygotowanej pizzy. Podczas drugiego wyjazdu zobaczyliśmy film animowany „Sekretny świat kotów”. Przygody szalonych futrzaków rozbawiły nas do łez, chociaż były i chwile grozy – przeżywaliśmy je wspólnie ze zwierzakami. Czas ferii upłynął nam zbyt szybko, pocieszajmy się, że niedługo wakacje.

Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019″.

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019″, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),

- Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych),

- Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (intensywność wsparcia do 75% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czy remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

Powyższe realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury terytorialnie lub historycznie związanej z obszarem rybackim.
Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – rozwijanie działalności gospodarczej,

- Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów,

- Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy),

- Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (projekt grantowy),

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich,

- Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (operacja własna).

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org

Gala noworoczna – od czardasza do kankana, przedstawienie „Operetka wczoraj i dziś”

5 styczna gościliśmy Teatr Muzyczny IWIA. „Operetka wczoraj i dziś” to połączenie melodii z najpiękniejszych operetek świata. Twórcami i głównymi solistami było małżeństwo Izabeli i Marcina Witwickich. Muzyczne i sceniczne doświadczenie zaowocowały precyzyjnym połączeniem linii melodycznych utworów, dając całość jednolitego spektaklu muzycznego. Niezwykła melodia i rytmika tańców zachęcała widzów do uczestnictwa w odgrywanym spektaklu. Akcja widowiska osadzona była w wiedeńskich salonach. Główni bohaterowie operetki to elita. Pokazano w spektaklu życie wyższych sfer, ich hulaszczy tryb życia oraz rozgrywki pomiędzy arystokracją a jej służbą, co dało widzom gwarancję dobrej zabawy. Artyści śpiewali między innymi arie z operetek (Księżniczki Czardasza, Wesołej Wdówki, Hrabiny Marica, Giuditta czy Barcelona Clivia). W wykonaniu artystów zobaczyliśmy też baletowe wykonanie walca, polkę i kankana. To kolejny rok z galą noworoczną przygotowaną przez dyrektor Centrum Kultury, Czytelnictwa i sportu w Osieku panią Krystynę Dusik. Spotkanie noworoczne zakończyło się toastem.

Rozalia Ćwiertnia